Stratejik Plan

ZAN Vakfı olarak kısa ve orta vadeli planlama yapmak, bu kapsamda öncelikli çalışma alanlarını belirlemek, bu plan ve program çerçevesinde zamanı, mekânı ve koşulları analiz ederek bir strateji plan belgesi hazırla- ma kararı aldık. Zira Vakfımızın kurulduğu Ekim 2014 tarihinden bu yana, böylesi bir belge hazırlamak için kurum içi ve dışı koşullar yeterince uygun olmadı. Son olarak Haziran 2019 itibariyle Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’ndan aldığımız örgütlenme desteği kapsamında ve sağlanan uzman desteğiyle Vakfımızın Stratejik Planını hazırlanma süreci başlatılmış oldu. Bu vesileyle desteklerinden dolayı AB Sivil Düşün Programı’na ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

 

Strateji belgesi ile vakfın amacını, misyon ve vizyonunu vurgulamanın yanı sıra, kurumsal yapısının profes- yonelleştirilmesi, güçlü ve geliştirilebilir yönlerinin tespit edilmesi, fırsatların ve muhtemel tehditlerin analiz edilmesi ve önümüzdeki 3 yıl içinde yapacağımız faaliyetlerin tanımlanması ve planlanması amaçlanmakta- dır. Dolayısıyla, strateji belgesi, vakfın kapasitesini ve potansiyelini daha iyi görmesini, kısa ve orta vadede yapacağı faaliyetleri planlaması açısından önemli bir imkân sunacaktır.

 

Zan Vakfı 2019-2022 yıllarına dair Stratejik Plan belgesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.