Eğitim Destek Programı

Eğitim Destek Programı ile birlikte toplumsal ve sosyal olarak zor koşullar altında eğitim, öğrenim gören, türlü eşitsizliklere maruz kalan çocuk ve gençler için tüm gelişim süreçlerini daha rahat sürdürebilmelerine katkı sağlanmak amaçlanmaktadır. Okul çağındaki (ortaokul, lise, üniversite) öğrencilerin mevcut durumlarını iyileştirici ayni ve nakdi yardımda bulunulmakta, danışmanlık ve eğitim desteği verilmektedir. Bunun yanı sıra çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek, karar verme becerilerini, hayata bakış açılarını olumlu yönde etkileyecek, ayrıca toplumsal hayata katılımlarını arttırmak için görüşlerini, düşüncelerini aktarabilecekleri araçlar ve ortamlar yaratılmasına katkıda bulunulmaktadır. Drama, psiko-sosyal destek, yaz kampı ve kendini tanıma atölyesi gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Çocukların ve gençlerin yoksulluğun getirdiği risklerin farkında olmasını sağlayarak ve bu alanda bilinçlendirilerek kendilerini bir alanda ifade etmeleri ve kendilerini var kılmaları sağlanmaktadır. Bu programda sadece çocukların ve gençlerin değil aynı zamanda ailelerin durumları da takip edilmekte ve ihtiyaçları doğrultusunda ailelere maddi, hukuki ve kadın/lık-toplumsal cinsiyet meselelerinde danışmanlık yapılarak gerekli yerlere yönlendirilmektedir. Burada amaç çocukların ve gençlerin hayatına bütünsel olarak dokunabilmektir.