EZİDİ MÜLTECİLER PROJESİ

Bu proje ile Ezidi mültecilere yönelik duyarlılığı artırmak ve mültecilik koşullarını yerinde izlemek amacıyla STK’lar arasında uluslararası ilişkiler kurmak ve ağ oluşturmak hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Sivil Düşün AB Programından alınan destekle 10-17 Ekim 2017 tarihleri arasında Almanya ve Hollanda’daki bazı STK temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır.

 

Bu seyahatte; bir yandan Vakıf bünyesinde yürütülen Şengal Soykırımı ve Ezidi mültecilerle ilgili çalışmalar Almanya ve Hollanda’daki sivil toplum kuruluşlarına aktarılarak bu konularda neler yapılabileceği hakkında fikir teatisinde bulunulmuş, diğer yandan Zan Vakfı’nın tanıtılması ve gelecekte yapacağı olası çalışmalar anlatılarak belli düzeylerde ortaklıklar geliştirilmesine çalışılmıştır.

 

Seyahat kapsamında birçok kişi ve kurumla görüşmeler yapılmıştır. Hannover’de Mala Ezidiyan ziyaret edilmiş ve Ezidi Dernekleri yöneticilerinden Mahmut Çolpan, Tahsin Ersu ve Mehmet Sevgat ile görüşmeler yapılmıştır. Berlin’de AKEBİ (Irkçılığa, Milliyetçiliğe, Ayrımcılığa Karşı Aktivist Eyleme Birliği) üyeleri ile bir araya gelinmiştir. Yine Berlin’de DİE LİNKE (Sol Parti) yetkililerinden partinin Dış İlişkiler Sorumlusu Julia Wiedermann ve Berlin Milletvekili Pascal Meiser ile görüşülmüştür.

 

Amsterdam’da Hollanda Soykırım Araştırmaları Merkezi (NİOD) ziyaret edilmiş ve merkezden Doç. Dr. Thijs Bouwknegt ile genel olarak bir soykırımın nasıl belgeleneceği, yöntem sorunu ve NİOD’un çalışmaları hakkında bilgi alınırken, Şengal soykırımı hakkında da bilgi verilmiştir.

 

Ayrıca Köln’de Artı TV ziyaret edilmiş ve gazeteci Fehim Işık’ın sunduğu “Artı Doğu” isimli programa katılan Vakıf Başkanı Namık Kemal Dinç ziyaretin gerekçelerini anlatarak, Şengal Soykırımı ve Avrupa’daki Ezidi mültecilerin durumuna dikkat çekmiştir.