BİZ KİMİZ?

Zan Sosyal, Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Vakfı, Ekim 2014 tarihinde kurulmuştur. Ancak fikri ve pratik temellerinin atılması 2008 yılına kadar uzanmaktadır. Kürtlerin ve Kürt meselesinin Türkiye akademisinde ve siyasal tartışma zeminlerinde doğru ve hakkaniyetle yer almadığına dair eleştiriyle bir araya gelen bir grup genç akademisyen ve araştırmacının 2008 yılında yayın hayatına başlayan Toplum ve Kuram dergisini çıkarmasıyla bu temel atılmıştır. Dergi’nin yanı sıra, zaman içerisinde seminer, panel, eğitim çalışmaları, konferanslar düzenleyen grup; faaliyetlerini geliştirmek, çeşitlendirmek ve kurumsal bir çatı altında toplamak gayesiyle genişleyerek Zan Vakfını kurdu.

 

Diyarbakır merkezli kurulan Zan Vakfı, Toplum ve Kuram dergisinin yarattığı bilgi üretimi ve eğitim geleneğini sivil toplum alanının sosyal politikalar-projeler oluşturma ve uygulama dinamiğiyle birleştirerek toplumsal yaşama ve değişime etki etmek amacı taşımaktadır. Nitelikli bilginin üretilmesi, dolaşıma sokulması ve yaygınlaşmasının yanında her kademede eğitim faaliyetinin organize edilmesini amaçları arasında sıralayan Zan Vakfı, gençlerin ve çocukların eğitimine özel bir önem vermektedir. Her kademede okullar oluşturmaktan, ihtiyacı olan öğrencilere burs vermeye; bugünün sorunlarını sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel açılardan tahlil etmeye, tarihi ve hafızayı açığa çıkarıp sorgulamaya, tespit ettiği sorun alanlarında gücü oranında sosyal projeler üretip müdahale etmeye varan hedefler içerisinde kendini bir enstitü olarak örgütlemeye çalışmaktadır.