EZİDİLERİN 73. FERMANI ŞENGAL SOYKIRIMI

Tarih ve Hafıza programı kapsamında 2015-2016 yılları arasında Zan Vakfı bünyesinde Namık Kemal Dinç’in koordinatörlüğünde “Êzidîlerin 73. Fermanı Şengal Soykırımı” ismiyle bir araştırma projesi yürütülmüştür. Bu araştırma projesinin ürünü olan “Êzidîlerin 73. Fermanı Şengal Soykırımı” kitabı, Diyarbakır, Batman ve Siirt’te bir yıl süren saha çalışması sonucunda IŞİD saldırıları nedeniyle Şengal’den kaçmak zorunda kalan Êzidîlerle sözlü tarih yöntemine dayalı yapılan derinlemesine mülakatlar sonucunda hazırlanmıştır.

 

Şengal Soykırımı’ndan kaçarak hayatta kalan Ezidilere yönelik proje ile hem Ezidi halkının yaşadığı katliamların hafızasını kayıt altına alarak arşivlemek, ilerleyen süreçte mümkün olabilecek bir hukuksal ve onarıcı adalet süreci için kanıtlar oluşturmak, hem de Ezidi halkının güncel sorunlarının çözümüne dair somut politika önerileri oluşturarak onları kamusal alanda güçlendirecek fırsatlar yaratmak hedeflenmiştir.