Dil ve Eğitim Programı

Dil ve Eğitim Programı’nın hedefi, Türkiye’de eğitim ve dil alanı üzerinden yürütülen tartışmalara analitik ve eleştirel bilgi üretimi ve bu bilginin pratikle buluşması çerçevesinde katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda program, eğitimin içeriğinin ve biçiminin yeniden tanımlandığı, eşitlikçi ve dönüştürücü bir eğitim felsefesinin ve uygulamalarının benimsendiği, insanın ve çevrenin hak ve özgürlüklere saygılı olduğu, katılımcı ve çoğulcu bir ortamın geliştirilmesi ve kalıcı kılınması için çalışmalar yürütür. Bununla beraber program, eğitim ve dil çalışmalarının kapasitesini, unsurları arasındaki işbirliğini ve genel etkisini güçlendirmek; eğitim ve dil tartışmaları ile ilgili eleştirel bir literatürün oluşmasına katkıda bulunmak ve ortaya çıkarılan bilgi ve birikimin pratiğe dönüştürülmesi için zemin hazırlamak hedeflerini de gütmektedir.