Haklara Destek Projesi

Zan Vakfı, Hafıza Mekezi  ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye şubesi ortak işbirliğinde sürdürülen ve Türkiye'deki 48 örgütü kapsayan hak temelli çalışmaların kurumsal olarak desteklendiği Haklara Destek Projesi tarafından 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında desteklenmiştir. Bu proje kapsamında Zan Vakfı bir yıllık süre boyunca kurumsal kapasitesini geliştirmek için destek almıştır.