Demokratikleşme Programı

Zan Vakfı, Demokratikleşme Programı altında aşağıdaki konularda araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır:

  • Kürt meselesinin çözümüne yönelik niceliksel ve niteliksel çalışmalar yapmak.
  • Toplumsal eşitlik, cinsiyet eşitliği ve adalet alanlarında araştırmalar gerçekleştirmek.
  • İnsan Hakları alanında projeler üretmek ve yürütmek.
  • İfade ve inanç özgürlüğü konularında mevcut durumun tespiti, analizler ve toplumsal dönüşüme katkı sağlayacak projeler gerçekleştirmek.
  • Yerel, ulusal ve uluslararası alanda benzer konuları çalışan kurumlarla ortak projeler çerçevesinde birlikte çalışmak.