MEKÂN PROGRAMI

Mekân Programı’nın ilk çalışması, yaşanan yıkım nedeniyle hala büyük toplumsal sorunlara ve acılara yol açan Diyarbakır’ın Sur ilçesine yönelik analiz raporudur. Proje kapsamında 2015-2016 yıllarında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde önce kentsel dönüşüm politikaları, ardından da abluka sürecinin yarattığı yıkım saha çalışmasına dayalı yerinde yapılan gözlemlerle “Sur’da Yıkımın İki Yüzü: Kentsel Dönüşüm ve Abluka” isimli bir rapor yayınlanmıştır (bkz. Sur-Raporu.pdf). Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan büyük yıkımın ardından on binlerce insan yerinden edildi, 1990’larda yaşanan “zorunlu Kürt göçü”nün acıları sarılmadan yeni bir göçe maruz kaldı. Bu süreçte en ağır travmayı yaşayanlar ise yine kadınlar ve çocuklar oldu.