Zan Vakfı’nda Çocuk Güvenliği Eğitimi Yapıldı

Zan Vakfı’nda, vakıf çalışanı ve gönüllülerimizin (13 kişilik) katılımı ile 1 Aralık 2019 tarihinde çocuk güvenliği eğitimi yapıldı. Hayata Destek Derneği işbirliği ile yapılan çalışma, Nur Elçik’in eğitmenliğiyle gerçekleştirildi.

 

Eğitim çalışması kapsamında çocuk koruma politikalarının yetersiz kaldığı noktalarda çocuk güvenliği protokollerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi; başta Vakfımız olmak üzere özellikle çocuklarla çalışan Sivil Toplum Örgütleri içerisinde çocukların hiçbir şekilde ekonomik, fiziksel, psikolojik ve duygusal şiddete maruz kalmaması için olası risklerini nasıl ortadan kaldırılacağı konuşulup tartışıldı. Ayrıca “çocuk dostu mekan”ın ne olduğu ve nasıl düzenlenebileceği gibi önemli noktalar da ele alındı. Çocuklarla çalışan ya da çocuk çalışmaları yapan tüm STÖ'lerin bu konuda eğitim ya da yardım alması gerektiği vurgusu yapıldı.

Vakıf olarak ortaklık ve bağlantılı olunan kurumların da çocuk güvenliği politikası geliştirmesi ve bu politikalara uyması konusunda teşvik edilmesi kararı alındı. Nitekim bu eğitim aynı zamanda Zan Vakfı’nın, çocuklara yaklaşım ve davranış biçimleri dahil çocuk güvenliği kapsamında genel politika ve ilkelerinin belirlenmesi için bir hazırlık çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Eğitimin en önemli çıktısı olarak Vakfımızın çocuk güvenliğine dair genel politikaları ve temel ilkelerini gösterir belge yakın zamanda hazırlanacak ve websitemizden kamuoyuna duyurulacaktır. Çocuk güvenliğine yönelik bu verimli eğitimi almamıza vesile olduğu için başta Aslı Silahdaroğlu Bekmen olmak üzere tüm Hayata Destek Derneği çalışanlarına ve eğitmen Nur Elçik’e tekrardan teşekkür ederiz.