ŞENGALİN İNSANLARI

“Şengalin İnsanları” isimli proje ile 3 Ağustos 2014 tarihinde Irak’ın Şengal bölgesinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Şengalli Ezidi mültecilerin sorunlarına ve yaşadıkları drama dikkat çekmek istenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de kamplarda kalan 6 Şengalli Ezidi’nin hikayesinin yer aldığı, aynı zamanda fotoğraflarla kamplardaki günlük yaşamlarının yansıtıldığı bir kitap-foto albüm yayınlamak tasarlanmıştır. Zan Vakfı Yayınları arasından yayınlanacak bu kitap-foto albümle sayıca az olan Ezidi mültecilerin sorunlarını sivil toplum kuruluşlarının gündemine taşımakla birlikte; Türkiye kamuoyunda inançlarından dolayı negatif bir algıya sahip olan, yanlış tanıtılan ve yetersiz bilgiye sahip olunan Ezidiler ve inançları hakkında verilecek bilgilerle bu negatif imajın aşılmasına yönelik girişimde bulunmak istenmiştir.

 

Proje kapsamında hazırlanan kitap “Kanatların Gölgesinde Şengal Dile Gelirse” ismiyle Ekim 2017 tarihinde Zan Vakfı Yayınları arasından yayınlanmıştır.