Projeya Krîvatiyê

Yine Kirvelik projesi ile özellikle egemen iktidarlarca sürekli dışlanmış, baskıya uğramış alt-grupların aşağıdan bir örgütlenme ve birlikte yaşam formu olarak kirvelik kurumunun güncel bir arada yaşama imkânlarına dair potansiyeli ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Geçmiş kirvelik deneyimlerindeki himaye-patronaj ilişkileri de bu kapsamda değerlendirilmekte ve bugün için özellikle dezavantajlı grupların bu toplumsal-sosyal kurum çerçevesinde nasıl bir arada yaşama stratejileri geliştirdikleri incelenmektedir.

 

Kirvelik Projesi ile bir yandan Türkiye’de yasayan dezavantajlı alt grupların bir arada yasamaya dair geliştirdikleri toplumsal örgütlenme ve dayanışma ağlarından birisi olan kirvelik kurumu üzerine çalışma yürüten farklı disiplinlerden kişilerin bir araya gelmeleri, bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları sağlanacak; öte yandan da farklı alanlarda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları ile ortak bir çalışma yürüterek Türkiye’de sivil toplum alanında işbirliklerini güçlendirecek bir deneyim sağlanacaktır.

 

Proje kapsamında 29 Haziran 2017’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde ‘Grup İçi ve Gruplar Arası İlişkilerde Toplumsal Bir Kurum Olarak Kirvelik’ başlığıyla bir atölye çalışması düzenlenmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Birimi, DVV International Türkiye ve Zan Vakfı ortaklığında yürütülen atölyeye Vakıf adına Namık Kemal Dinç ve Adnan Çelik katılmışlardır.a