Di Weşangeriya Kurdî de Kovargerî 2

Di bernameya duyem de Tahir Baykuşak bi moderatoriya Serhat Bozkurtî wê behsa girîngiya kovara Rojî Kurd û yên piştî wê bike. Her weha wê taybetmendiyên serdemê û rewşa civak, siyaset û weşangeriya kurdan di vê bernameyê de wê nîqaş bikin.

https://m.bianet.org/kurdi/yen-din/240356-duyem-webinara-di-wesangeriya-kurdi-de-kovargeri-roji-kurd