Toplum ve Kuram 2. Sayı

SAYI: 2

Bu Sayıda:5
 

Cezaevi: Değişen ve Görünmeyen Yüzler

Dâra Elhüseyni: 9
 

Şiddet ve Özgürlük: Kürt Çocuklarının Siyaseti

Haydar Darıcı:17

 

“Tinercilerin” Bir Korku Nesnesi Olarak Temsili

Delal Aydın: 43
 

İHD 2008 Yılı Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar Raporu: 53
 

Yasama-Yürütme-Yargı Kıskacında Taş Atan Çocuklar

Ruşen Mahmutoğlu: 71
 

TESEV’in Zorunlu Göç Araştırması’nın Söylemedikleri ve Kürt Sorununda Çözüme Dair Liberal Projenin Açmazları

K. Murat Güney: 79
 

Şeş û Yek: Kürt Meselesi, Gülen Cemaati ve Bir Karşı-Propaganda Girişimi Olarak “Tek Türkiye” Dizisi

Harun Ercan: 109


Polîtîkayên Dewleta Tirk Ya Çandkujî û Zimankujiya Kurd û Dengbêjî

Zeki Gürür: 133
 

Kadim Anavatandan Bir İnkar Coğrafyasına KÜRDİSTAN

Namık Kemal Dinç: 151
 

Sözlü Tarih ve Kürtlerde Sözlü Tarih Çalışma Örnekleri

Ayhan Işık: 175
 

Beyaz Türk’ün Yükü:
Oryantalizm, Kemalizm ve Türkiye’de Kürtler

Welat Zeydanlıoğlu: 195
 

Yer Siyaseti: Türkiye Kürdistanı’nda
Devlet ve Toplumun Mekânsal Düzenlenişi

Joost Jongerden: 213
 

Politik Katılım-Özgürleşme Geriliminde Kürt Kadınları

Handan Çağlayan ile Söyleşi:
231
 

BelgeDDKO Dava Dosyası 239
 

Kitap Eleştirisi

Yeni-Sömürgecilik Tekniklerinin
Göç Olgusu Üzerinden İzini Sürmek

Namık Kemal Dinç / Welat Ay: 247
 

“Dağ Çiçekleri”ni Vatandaş Yapmak!

Delal Aydın: 257
 

Abstracts: 262

Kurtasî: 267