Toplum ve Kuram 10. Sayı

 • 7- Bu Sayıda
 • 11- Qırıx: 1990’lar Diyarbakır’ında Kürt Ulusal Mücadelesi, Toplumsal Cinsiyet ve Gündelik Hayat Üzerine Bir “Ters Yüz Rapsodi”
  Serap Ruken Şengül
 • 41 - Savaş ve Bellek: Doksanların Zorla Kaybetme Fenomeni Olarak Beyaz Toros
  Adnan Çelik
 • 59 - Eren Keskin İle “Ölülerimize Olan Borcumuz: Devletle Hesaplaşmak” Üzerine
 • 75 - Kürt Özgürlük Hareketinde Kadın Direnişi
  Rûken Alp
 • 99 - Kamu Sendikalarında Etnisite ve Sınıf İlişkisinin Kuruluşu: Yurtsever Emekçiler
  Kiraz Özdoğan
 • 111 - “Bingöl’de Savaş, İstanbul’da Irkçılık: Kürt Alevi Bir Kadının 80’lerden 2000’li Yıllara Gündelik Yaşam Deneyimleri” Üzerine  
 • 125 - Özgürlüğe Sevdalı Köy: Mijîn
  Zülküf Kışanak
 • 139 - Türkiye Kürdistan’ında Köye Dönüş ve Zorunlu Göç Üzerine Yeni Perspektifler
  Joost Jongerden
 • 159 - Hakikat Komisyonları ve Dünya Deneyimleri
 • 207 - Muhtaç Kaynakça
  Evin Jiyan Kışanak ve Çağrı Kurt
 • 221 - Abstracts