RAKAMLARLA EĞİTİM DESTEK PROGRAMI

Eğitim Destek Programı kapsamında öncelikli olarak zorunlu göç ve savaş mağduru olmuş, çeşitli boyutları ile sistem içi şiddete maruz kalmış ya da ötekileştirilmiş ihtiyaç sahibi öğrenciler desteklenmektedir. Program kapsamında okul çağındaki (ortaokul, lise, üniversite) öğrencilerin mevcut durumlarını iyileştirici ayni ve nakdi yardımda bulunulmakta, danışmanlık ve eğitim destek sistemi oluşturularak bu yönlü çalışmalar yürütülmektedir.

Eğitim Destek Programı sadece burs vermekle sınırlı olmayıp; program kapsamında öğrencilerin evleri ziyaret edilerek, ailedeki kişilerin bilgileri, ihtiyaçları ve ev içinde öğrenci çalışma ortamı gibi durumlar tespit edilerek kayıt altına alınmaktadır. Öğrencilerin okuldaki başarı düzeylerini artırmak için takviye Destek Eğitimler yapılmakta; gönüllü öğretmenler tarafından verilen destek eğitimleri için gruplar oluşturularak öğrencilerin ihtiyaç duyduğu derslerde soru çözümleri ve konu anlatımları yapılmaktadır.

2017 yılında 30 üniversite, 30 lise ve 19 ortaokul öğrencisi burs programı kapsamında desteklendi.

2018 yılında 2 üniversite, 46 ortaokul ve lise; toplam 48 öğrenciye burs desteği verilmeye devam etmektedir.