Toplum ve Kuram Dergisi 5. SAYI

Dağdan Taşmak: Kürt Hareketinin Dönüşüm Seyri” başlığı ile yayınlanan 5. sayıda Kürt hareketinin ortaya çıkış koşulları, neden ve nasıl ideolojik-stratejik dönüşümler geçirdiği ve Kürt meselesinin bugün içinde bulunduğu hal ile ilişkisini kapsamlı bir analize tabi tutuluyor.

Toplum ve Kuram Dergisi PDF (5)