Ezidilerin 73. Fermanı Şengal Soykırımı

Namık Kemal Dinç

Zan Vakfı Yayınları

Tarihçi Namık Kemal Dinç’in kaleme aldığı kitap; 3 Ağustos 2014 tarihinde başlayan ve Irak’ın Şengal bölgesinde yaşayan Êzîdîleri hedefleyen soykırım sürecini konu etmektedir. Şengal Soykırımı, katliamdan kurtulup Türkiye’de kamplarda kalan Êzîdîlerle yapılan sözlü tarih görüşmelerine dayanarak anlatılmaktadır. Diyarbakır, Batman ve Siirt kamplarında kalan yaklaşık yüz Êzîdî ile derinlemesine görüşmeler yapılmış, kayıt altına alınan bu görüşmeler deşifre edilmiş ve Kürtçeden Türkçeye çevrilmiş. Elinizdeki kitap ağırlıklı olarak bu saha çalışmasının verileri üzerine şekillenmiş. Soykırımın canlı tanıkları yaşadıklarını anlatırken bugün Şengal üzerine devam eden tartışmalara dair oldukça önemli bilgiler sunuyorlar.
Kitapta sadece katliamın canlı tanıklarının anlatımlarını değil Şengal’in kısa tarihi ve Êzîdîler hakkında genel bilgilere ulaşmak da mümkün.