Biz Kimiz?

Zan, 2014 yılından bu yana Türkiye ve Ortadoğu toplumları üzerine sosyal, siyasal ve iktisadi bilimlerin tüm alanlarını kapsayan, bu alanların disiplinler arası bir anlayışla ele alındığı her türlü konu hakkında bilimsel akademik araştırmalar yürütme, bu yolla edindiği bilgileri kamusal alanda paylaşıma açma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.