Bu bölümde Kürt meselesinin farklı boyutlarını ilgilendiren portreler, tanıklıklar, kaynak çalışmalar, kitap eleştirileri ve kronolojiler yayınlanmaktadır.

Portlerin temel amacı Kürt meselesinin tarihsel, siyasal ve sosyal gelişiminde çeşitli etkilerde bulunmuş Kürt şahsiyetlerinin, devlet görevlilerinin ve çeşitli kurumların analizinin yapılmasıdır.

Tanıklıklar, Kürt meselesinin herhangi bir boyutuna birinci elden tanıklık etmiş kişilerin anlatılarından yola çıkarak hazırlanan yazılardan oluşmaktadır.

Muhtaç Kaynakça bölümünde Kürt meselesini ilgilendiren farklı konular hakkında yayınlanmış, özellikle akademik çalışmaların listesi tematik olarak verilmektedir.

Kitap Eleştirisi bölümünde, Kürt meselesinin farklı veçheleri ile ilgili yazılmış kitapların eleştirel analizlerinin yapıldığı yazılara yer verilmektedir.

Kronolojilerin temel saiki ise, Kürdistan’ın dört parçasında, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde Kürt meselesi ile ilgili önemli gelişmelerin aylık (mehname) ve yıllık (salname) arşivlenmesini mümkün kılmaktır. Kronolojiler Kürtçe, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.