Toplum ve Kuram

Toplum ve Kuram-Lêkolîn û Xebatên Kurdî, ilk günden beri benimsediği fikirsel ve ilkesel izlekte sürdürdüğü yayıncılık hayatına Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü çatısı altında devam etmektedir. Güncel siyaseti de gözeten dosya konularına yönelmeye özen gösteren yayın kurulu ile Toplum ve Kuram-Lêkolîn û Xebatên Kurdî, dosya konusu kapsamında özgün ve yetkin makalelerin yanı sıra alan araştırmasına dayalı çalışmalara öncelik vermeyi tercih etmektedir. Yine dosya kapsamında konu üzerine akademik ya da siyasal çalışmalarıyla tanınan isimlerle yapılan söyleşilere ve tartışmayı güçlendirecek çeviri makalelere yer verilmektedir. Dosya konusuna göre düzenlenen “Muhtaç Kaynakça”, “Tanıklıklar” ve “Portreler” bölümlerinin yanı sıra dosya dışı makalelere yer vermeye özen gösteren Toplum ve Kuram-Lêkolîn û Xebatên Kurdî kitap eleştirilerini de ihmal etmemektedir. Bir diğer önemli nokta ise sosyal bilimlerin farklı alanlarından Kürtçe yayıncılığı güçlendirmek gibi bir hedefi de benimseyen Toplum ve Kuram-Lêkolîn û Xebatên Kurdî’nin bu hedefine ulaşmak için bundan sonra daha fazla Kürtçe yazı ve makalelere yer verecek olmasıdır. Şimdiye kadar benimsenen ilkelerin yanı sıra, şimdiye kadar yayınlanan makaleler arasından seçilen belli başlı metinlerin online yayın yapacak İngilizce bir dergide yayınlanması aracılığıyla tartışmaların daha geniş bir entelektüel alana ulaşması hedeflenmektedir.