,

Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî 9. Sayısı Çıktı!

Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî’nin 9. sayısı Hakikat ve Adaletin İzinde Doksanları Hatırlamak konulu dosyasıyla çıktı. Dergimizin bu sayısında, devletin topyekûn imha konseptinin, Kürdistan’da sadece askeri düzeyde değil toplumsal, ekonomik ve ekolojik anlamda onulmaz tahribatlara yol açtığı, buna karşın Kürtler tarafında kapsamlı bir direniş ağının örüldüğü 90’lı yıllar ele alınmaktadır. Dosyada Kürt meselesinin sadece Türkiye ölçeğinde değil uluslararası ölçekte de karşılık bulmaya başladığı bir dönemin başlangıcı olan 90’lı yıllar, Türkiye siyasal hayatında yol açtığı kırılmaları da gözetmek suretiyle söz konusu dönemi Kürt meselesi bağlamında ele alınıyor.

İÇİNDEKİLER

Bu Sayıda

“Geçmişin İşlenmesi Ne Demektir?”: Toplum ve Kuram, 13

PORTRELER
31 Barış Anneleri: Başak Can, 35

1990’larda Devletin “Sivil Siyaseti” Olarak Zorla Kaybetmeler: Ayhan Işık, 43

Gazi Olayları ve Doksanlarda Devrimci Mahallelerin Yeni Nizamı: Ilgın Erdem, 53

Kürdistan’da Doğa / Ekoloji Katliamı: Serhat Arslan, 61

DOSYA: Hakikat ve Adaletin İzinde Doksanları Hatırlamak

Ulusal Kurtuluş, Ayaklanma ve Sınırların Ötesi: 1970’lerden 1990’lara Kürt Hareketi’nin
Değişim Dinamikleri: Ahmet Hamdi Akkaya, 75

1990’lı Yılların Olağanüstü Hal Rejimi ve Savaş: Kürdistan Yerellerinde Şiddet ve Direniş:Adnan Çelik, 99

Toplumu Sindirme Yöntemi Olarak Faili Meçhul Cinayetler ve Kent Baskınları: Vedat Çetin, 147

Geçici Köy Koruculuğu Sisteminin Toplumda Yarattığı Dönüşüm ve Korucu Olmanın Kişisel Gerekçelendirmeleri: Nur Tüysüz, 177

Apoletli Medya: Doksanlı Yıllarda Basın ve İktidar: Ragıp Duran ile Röportaj, 203

Kamusal Politiğin Yeniden Yazımı: 90’lı Yıllar İtibariyle Kürd Kültürel Çalışmaları ve Yeni Politik Dil: Engin Sustam, 233

TANIKLIKLAR
90 Kuşağı: Saçakaltında Buluşanlar: Sibel Öz, 263

İzlenimler “Kuşlar Bile Yoktu”: Ayhan Işık, 277

Katliam Yılları: Digor Katliamı: Mahmut Alınak, 303

DOSYA DIŞI
Şeyh Said’in Kayıp Mezarı: Kürtlerin Egemenlik Mücadelesinde Hafıza-Mekân Diyalektiği:Hişyar Özsoy, 307