,

Toplum ve Kuram -Lêkolîn û Xebatên Kurdî- 12. Sayı İçin Yazarlara Çağrı

Toplum ve Kuram dergisi olarak ilk sayımızdan itibaren içeriğimizi belirli dosya başlıkları çerçevesinde şekillendirdik. 15 Ekim 2016 tarihinde yayımlamak üzere hazırlandığımız sayımızın dosya konusunu da ekoloji olarak belirledik. Politik, etik ve ahlâki boyutlarda oldukça hassas bir yere tekabül eden ve güncel tartışmalarda kendine geniş yer bulan dosya konumuzun Kürt ve Kürdistan toplumları açısından yeni tartışmalara kapı aralamasını umut ediyoruz.

Disiplinlerarası bir yaklaşım ile ekoloji ana başlığına dokunan yazıları değerlendirmek ve okuyucularımız ile buluşturmak istiyoruz. Daha önce başka bir dergi ya da kitapta yayımlanmamış olan yazı önerileri makale, kitap tanıtımı/eleştirisi, röportaj veya tanıklık şeklinde sunulabilir.

Konu başlıklarında genel çerçeve aşağıdaki gibidir. Burada yer almayan ancak ekoloji başlığına temas eden yazılar da değerlendirilecektir:

  • Ekoloji ve Kürt/Kürdistan kültürleri
  • Kürdistan’da sürdürülebilir üretim ve tüketim
  • Politik mücadele alanı olarak ekoloji
  • Savaş ve ekoloji ilişkisi
  • Kadın, LGBTİ ve ekoloji
  • Komünalizm ve ekoloji
  • Hayvan özgürlüğü ve türler / Türcülük
  • Kent, yeniden inşa ve ekoloji
  • Baskı ve tahakküm aracı olarak ekoloji / Doğa katliamları
  • Alternatif yönetim biçimleri, yerel yönetimler ve ekoloji

Toplum ve Kuram dergisinde yayımlanmak üzere yazılarını göndermek isteyen yazarlar 27 Haziran 2016 tarihine kadar toplumvekuram@gmail.com adresine 150-250 kelimeden oluşan makale özetlerini gönderebilirler. Dergide yer verilebilecek olan yazarlara 4 Temmuz 2016 tarihinde geri dönüş yapılacaktır. Çalışmaların tamamlanmış hâllerinin teslim tarihi ise 20 Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra yazarlarla ortak çalışma yürütecek olan editör ekibimiz (danışma kurulundan arkadaşlarımızla) yazıların son hâlini 19 Eylül 2016 tarihine kadar yazarlar ile birlikte verecektir.

Kaynak Gösterme / Referans Sistemi

Toplum ve Kuram Dergisi, yeni sayı itibariyle düzenli olarak sürdürdüğünden farklı bir referans sistemi uygulayacaktır. Kaynak gösterme/referans sistemini açıklayan “Yazar Kılavuzu”, makale özeti değerlendirilen ve dergide yazısı yayımlanacak yazarlara bilahare gönderilecektir.

Önemli Tarihler

27 Haziran 2016          Makale özeti göndermek için son gün

04 Temmuz 2016        Yayın kurulu tarafından kabul edilen yazılara dönüş

20 Ağustos 2016          Tamamlanmış makalelerin dergiye teslimi

19 Eylül 2016               Editör ekibiyle birlikte çalışılmış yazıların son hâlinin verilmesi