Toplum ve Kuram 6. ve 7. Sayı

Toplum ve Kuram 6. ve 7. Sayı

Bu Sayı ile Gelenler

 • 7 - Bir Halkı Yargılamak: Türkiye’de Ulus-Devlet ve Kürt Meselesi
 • 29 - “Devlet Hatırası” Albümü: Ulus-Devletin Portresini Çizmek
 • 83- 1960’lardan 2012’ye Türkiye’de Devlet: Hegemonya Krizleri, Sol Hareket Ve Kürt Meselesi
  Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça İle Röportaj
 • 107 - Bir Asimilasyon Projesi: Türkiye’de Yatılı İköğretim Bölge Okulları
  Ayhan Serhat Işık ve Serhat Arslan
 • 141 - Ulusal Bedenin İnşası: Beden Eğitimi, Spor ve Halk Oyunları Politikaları
  Hande Topaloğlu
 • 155 - Sonuçsuz Çabalar: Türkiye’de Kürt Açılımı ve Kürt Hareketinin Sindirilmesi
  Marlies Casier, Joost Jongerden ve Nic Walker
 • 181 - Kürdistan Ahvali ve Mesele-i Islahat
  Gülseren Duman ve Yener Koç
 • 197 - Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım İşçileri
  İclal Ayşe Küçükkırca
 • 219 - Geçmişin Aynasında Kemalizm, Alevilik ve Dersim
  Bahar Şimşek
 • 243 - 1970 Sonrasında Türkiye’de “Ermeni” Temsilinin Üç Tarzı
  Kevork Aksel
 • 271 - Aslında “Kast” Edilen “Rum”Lar
  Pınar Dinç Kenanoğlu
 • 289 - Siird Sancağı’nda 1912 Seçimleri Toplumsal Dinamikler ve Politik Farklılaşmalar
  Yener Koç
 • 307 - Ötekilerin Hiyerarşisinde Kültürel ve Sınıfsal Karşılaşmalar Kürt Toplumunda Çingene Algısı ve
        Sosyal Dışlanma Pratikleri
  Adnan Çelik ve Emre Şahin
 • 327 - İran’daki Azeri Ulusal Hareketi Üzerine Bir İnceleme ve Kürt-Azeri Hareketlerinin Kısa Bir
        Karşılaştırması
  Sevda Zenjanlı
 • 349 - Di Teoriya Îdeolojiya Louis Althusser De Subje
  Memê Mala Hine
 • 361 - Türk Romanlarında Oryantalizmin İzini Sürmek: Dağları Bekleyen Kız ve Dersim 1937
  Ronayi Önen
 • 377 - Duştê Cengan De Yew Tewirê Vinetişî Redkerdişê Wijdanî
  Ali Aydın Çiçek
 • 389 - Abstracts