Toplum ve Kuram 10. Sayı

Bu Sayıda: 7

Qırıx: 1990’lar Diyarbakır’ında Kürt Ulusal Mücadelesi, Toplumsal Cinsiyet ve Gündelik Hayat Üzerine Bir “Ters Yüz Rapsodi”: 11
Serap Ruken Şengül

Savaş ve Bellek: Doksanların Zorla Kaybetme Fenomeni Olarak Beyaz Toros: 41 Adnan Çelik

Eren Keskin İle
“Ölülerimize Olan Borcumuz: Devletle Hesaplaşmak” Üzerine: 59

Kürt Özgürlük Hareketinde Kadın Direnişi 75

Rûken Alp

Kamu Sendikalarında Etnisite ve Sınıf İlişkisinin Kuruluşu: Yurtsever Emekçiler: 99

Kiraz Özdoğan

“Bingöl’de Savaş, İstanbul’da Irkçılık: Kürt Alevi Bir Kadının 80’lerden 2000’li Yıllara Gündelik Yaşam Deneyimleri” Üzerine: 111

Özgürlüğe Sevdalı Köy: Mijîn: 125

Zülküf Kışanak

Türkiye Kürdistan’ında Köye Dönüş ve Zorunlu Göç Üzerine Yeni Perspektifler: 139

Joost Jongerden

Hakikat Komisyonları ve Dünya Deneyimleri: 159 Muhtaç Kaynakça: 207

Evin Jiyan Kışanak & Çağrı Kurt

Özetler: 221