Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye akademi camiasında yeterince işlenmemiş veya yanlış bir bilinçle analiz edilmiş konu ve yaklaşımları ele alacak interaktif ve katılımcı bir eğitim alanı yaratmak, herhangi bir sebepten ötürü üniversitede barınamamış ya da istediği çalışmaları yapamamış araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının çalışmalarına (talepleri doğrultusunda tezlerine) merkez olarak danışmanlık yapmak amacı ile seminerler düzenlemektedir. Seminerler teorik, metodolojik ve tematik çalışmaları kapsamaktadır. Seminerlerde, teorik tartışmalar/yaklaşımlar, güncel siyasal örnekler ve metinler üzerinden incelenmektedir. Seminerler, 10-12 haftalık dönemlerle, hafta içi akşam saatleri veya hafta sonu üçer saat işlenecek biçiminde organize edilmekte ve bu suretle üniversitelerin akademik takvimlerine paralel yürütülecektir.