ÖZET

Soykırım, bir grubun kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması kastını taşıyan şiddet pratiklerinin bütünüdür. Yani, bir grubun sahip olduğu etnisite, ırk veya din dolayısıyla sistematik olarak zulme uğratılması ve imha edilmesidir. Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’ne göre, soykırım için, bir grubun tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade kayda değer bir oranının bu politikalardan etkilenmiş olması gerekir. Bu bağlamda, inançlarından dolayı tarih boyunca birçok kez saldırıya maruz kalmış olan Ezidi toplumu, son olarak Ağustos 2014’de IŞİD çeteleri tarafından Irak’ın Şengal bölgesinde bir soykırım girişimiyle karşı karşıya kalmışlardır. Fanatik, selefi-İslamcı bir örgüt olan IŞİD, “sapkın bir inancın mensupları” olarak gördüğü Ezidileri katliama tabi tutmuş, ele geçirdiği erkekleri öldürürken kadın ve çocuklara savaş ganimeti olarak el koymak suretiyle ortaçağdan kalma köle pazarlarında satışa sunmuştur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Ezidilere yapılanların soykırım sayılabileceğini söylemektedir.[1] Tarihleri birçok katliam ve soykırımla dolu olsa da Ezidilerin başına gelenlerin derli-toplu bir araştırması, kaydı bulunmamaktadır. Örneğin, 1915 soykırımından çok fazla etkilenseler de Ermeniler ve Süryanilerin yanında isimleri pek geçmemektedir. Bugün de duyarlı bazı çevrelerin dışında Ezidilerin yaşadıkları dramın yeterince sahiplenildiğini söyleyemeyiz. Bu projeyle amacımız Ezidilerin maruz kaldığı soykırımı hem yazılı hem görsel olarak kayıt altına almak, uluslararası kamuoyunda duyarlılık yaratmaktır.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye www.ezidisoykirimi.com adresinden ulaşabilirsiniz.