,

Kürdistan’da Doksanlar: Şiddet, Direniş ve Hakikat

BU SAYIDAKI MAKALELER

Bu Sayıda: 7

Qırıx: 1990’lar Diyarbakırı’nda Kürt Ulusal Mücadelesi, Toplumsal Cinsiyet ve Gündelik Hayat Üzerine Bir “Ters Yüz Rapsodi”: 11

Serap Ruken Şengül

Savaş ve Bellek: Doksanların Zorla Kaybetme Fenomeni Olarak Beyaz Toros: 41

Adnan Çelik

Eren Keskin İle

“Ölülerimize Olan Borcumuz: Devletle Hesaplaşmak” Üzerine: 59

Kürt Özgürlük Hareketinde Kadın Direnişi: 75

Rûken Alp

Kamu Sendikalarında Etnisite ve Sınıf İlişkisinin Kuruluşu: Yurtsever Emekçiler: 99

Kiraz Özdoğan

“Bingöl’de Savaş İstanbul’da Irkçılık: Kürt Alevi Bir Kadının 80’lerden 2000’li Yıllara Gündelik Yaşam Deneyimleri” Üzerine: 111

Özgürlüğe Sevdalı Köy: Mijîn: 125

Zülküf Kışanak

Türkiye Kürdistanı’nda Köye Dönüş ve Zorunlu Göç Üzerine Yeni Perspektifler: 139

Joost Jongerden

Hakikat Komisyonları ve Dünya Deneyimleri: 159

Muhtaç Kaynakça: 207

Evin Jiyan Kışanak & Çağrı Kurt

Özetler: 221