Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü sosyal bilimler çatısı altında toplanan çeşitli disiplinlere ve oluşumlara yer vermeyi amaçlayan çalışmaları yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Enstitü, 2009 yılından beri yayınına devam eden Toplum ve Kuram-Lêkolîn û Xebatên Kurdî dergisinin fikri yapısı ile sosyal politika alanında yapılması hedeflenen çalışmaların ortaklaştırılmasıyla oluşmaktadır. Enstitünün belli başlı amaçları şöyle sıralanabilir;

  • Kürdistan ve Türkiye toplumlarını sosyolojik, ekonomik, demografik, antropolojik, dilsel, eğitimsel, kültürel, politik ve tarihsel açılardan eleştirel bir perspektifle inceleyen ve bu alanlarda derinlemesine, tutarlı ve bilimsel bilgiye dayalı üretim yapan çalışmalar yapmak ve bu alandaki çalışmalara destek vermek,
  • Çeşitli toplumsal meselelere dair çözüm yolları öneren yaklaşımların gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Sosyal bilimler alanında çalışmayı hedefleyen yeni kuşakları teşvik etmek ve söz konusu başlıklar altında çalışma yürüten bilim insanları arasında bir köprü oluşturarak koordinasyonu sağlamak,
  • Kürt çalışmaları alanında üretilen bilgiye dair metodolojilere eleştirel yaklaşımları benimseyecek ve alternatif bilgi üretim araçlarının yaygınlaşmasını sağlayacak bir bilgi üretim alanı oluşturmak.

Bu amaçlar doğrultusunda araştırmalar, projeler, yayınlar, söyleşiler, konferanslar, atölyeler ve seminerler düzenlenir. Bu bağlamda Kürdistan ve Türkiye toplumlarında tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, sınıf mefhumu ve sınıflar arası ilişkiler, güncel siyasal süreçlerde etkili toplumsal dinamiklerin incelenmesi; göç, nüfus, yoksulluk, bölgelerarası eşitsizlik, yerel yönetimler, kentleşme, dil, eğitim ve sağlık gibi konulara dair çalışmalar yapılması ve yapılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

NOT: Websitemiz şimdilik sadece Türkçe hazırlandı, ancak Kürtçe ve İngilizce versiyonları da hazırlanmakta. Çalışmalarımızı paylaşmak için daha fazla beklememek adına sitemizin mevcut halini sizlerle paylaşmak istedik. Ancak kısa bir zaman içinde hem yeni çalışma başlıkları hem de üç dilli sitemiz yayında olacaktır.