Hakikat ve Adaletin İzinde Doksanları Hatırlamak

BU SAYIDAKI MAKALELER

[template id=”1224″]

“Geçmişin İşlenmesi Ne Demektir?”: 13

Toplum ve Kuram

Portreler: 31 Barış Anneleri: 35

Başak Can

1990’larda Devletin “Sivil Siyaseti” Olarak Zorla Kaybetmeler: 43

Ayhan Işık

Gazi Olayları ve Doksanlarda Devrimci Mahallelerin Yeni Nizamı: 53

Ilgın Erdem

Kürdistan’da Doğa / Ekoloji Katliamı: 61

Serhat Arslan

Ulusal Kurtuluş, Ayaklanma ve Sınırların Ötesi: 1970’lerden 1990’lara Kürt Hareketi’nin

Değişim Dinamikleri: 75

Ahmet Hamdi Akkaya

1990’lı Yılların Olağanüstü Hal Rejimi ve Savaş: Kürdistan Yerellerinde Şiddet ve Direniş:

99

Adnan Çelik

Toplumu Sindirme Yöntemi Olarak

Faili Meçhul Cinayetler ve Kent Baskınları: 147

Vedat Çetin

Geçici Köy Koruculuğu Sisteminin Toplumda Yarattığı Dönüşüm ve Korucu Olmanın Kişisel

Gerekçelendirmeleri: 177

Nur Tüysüz

Apoletli Medya: Doksanlı Yıllarda Basın ve İktidar: 203

Kamusal Politiğin Yeniden Yazımı:

90’lı Yıllar İtibariyle Kürd Kültürel Çalışmaları ve Yeni Politik Dil 233

Engin Sustam

90 Kuşağı: Saçakaltında Buluşanlar: 263

Sibel Öz

İzlenimler “Kuşlar Bile Yoktu”: 277

Ayhan Işık

Katliam Yılları: Digor Katliamı: 303

Mahmut Alınak

Şeyh Said’in Kayıp Mezarı: Kürtlerin Egemenlik Mücadelesinde Hafıza-Mekân Diyalektiği:

307

Hişyar Özsoy