,

Dil Öğretiminde Ders Materyali Geliştirme ve Üretme

Zan Enstitüsü 2014 Bahar Seminerleri: 

DİL ÖĞRETİMİNDE DERS MATERYALİ GELİŞTİRME VE ÜRETME

Dersin Moderatörü: M. Şerif Derince

Başlama Tarihi: 14 Mart 2014

Gün ve Saat: Her Cuma, 18:30-20:30 arası

Yer: Zan Enstitüsü/Toplum ve Kuram Dergisi, İstiklal Caddesi No: 116 Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No: 1 Beyoğlu / İSTANBUL

Dersin Amacı ve İçeriği

Dil öğretiminin önemli parçalarından bir tanesi ders materyalidir. Türkiye bağlamında Kürtçe, Ermenice ve Lazca gibi, egemen olmayan dillerin öğretimi için egemen dillerle karşılaştırıldığında sınırlı sayıda materyal bulunmakta ve var olan materyallerin genelde farklı öğrenci profilleri düşünülerek hazırlanamadığı veya bu konuda bazı sıkıntılar yaşandığı gözlemlenmektedir. Üniversitelerin dil eğitimi bölümlerinde ders materyalleri geliştirme üzerine var olan çok az ders ise İngilizce öğretimini esas almaktadır. Uzun süre yasaklı kalmış veya görünmez kılınmış Kürtçe, Ermenice ve Lazca gibi dillerin öğretiminde kullanılmak üzere materyal geliştirme bir dizi siyasi, ekonomik ve teknik güçlüklerden dolayı yeterince gelişememiştir. Çalıştaylar şeklinde düzenlenecek bu seminerin amacı böyle bir açığın kapanmasına yönelik bir adım atmaktır. Seminer kapsamında Kürtçe (Kurmanci ve Zazaki), Ermenice ve Lazca gibi egemen olmayan diller esas alınarak dil öğretiminde materyal geliştirme ve üretmeye dair teorik yaklaşımlar tartışılacak, ilgili dillerde var olan öğretim materyalerinin eleştirel değerlendirilmesi yapılacak ve bunlara paralel olarak yeni ders materyallerinin üretimi için uygun zemin hazırlanacaktır.

Katılımcılar

Seminere, Kurmanci ve Zazaki, Ermenice ve Lazca gibi dillerin öğretmenliğini yapan ve/veya bu dillerin birinde ders materyalleri geliştirme ile ilgilenen, bu alanda kendisini geliştirmek ve ileride bu konularda eğitimler vermek isteyen arkadaşların katılması beklenmektedir.

Yöntem

Seminer boyunca her hafta belli okumalar yapılacak, var olan materyallerin o haftaki temaya göre değerlendirilmesi yapılacak ve ilgili temaya göre nasıl materyal hazırlanması gerektiği tartışılacaktır.

Değerkendirme

Mart’ın ikinci haftası başlaması planlanan seminerler, Haziran’ın ilk haftasına kadar devam edecektir. Seminerler sonunda, katılımcılardan materyal geliştirmeyle ilgili kendi seçtikleri bir konu ve sorunsal etrafında bir makale yazmaları beklenmektedir. Bu makalelerden yola çıkarak Haziran ayında bir sempozyum yapılacak, makalelerde ele alınan tartışmalar sunulacaktır.

Program ve Okuma Listesi

Tarih Tema Okuma
14 Mart Eğitim yaklaşımları ve materyal geliştirmeye aktarımlarıEleştirel Pedagoji Eğitim YaklaşımlarıBrian Tomlinson (2012), Materials development for language learning and teaching.Nasser Rashidi (2011). A Model for EFL Materials Development within the Framework of Critical Pedagogy (CP)
21 Mart Dil öğretiminde Kuralcı ve Betimleyici yaklaşımlar ve Dil Öğretim Metotları Wilga M. Rivers, Language Teaching Methods, sayfa 25-62 arası, Teaching Foreign-Language Skills kitabı içinde
28 Mart Materyal geliştirmede yaklaşımlarFarklı ihtiyaçlara göre syllabus geliştirme Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), The Framework of Materials and Methods (sayfa 3-17  arası) ve Current Approaches to Materials and Methods (sayfa 17-49 arası)
18 Nisan Materyal türleri, otantik ve otantik olmayan materyaller, alternatif materyallerMateryal geliştirmede görsel kullanım Alex Gilmore (2004). A comparision of textbooks and authentic materials.Pakkan (1997), Language teaching materials in ELT (1-31)Hutchinson ve Waters (1987), the Syllabus (sayfa 80-95 arası)
25 Nisan Dört beceri (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) hesaba katılarak materyal geliştirme Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), Teaching Language Skills. (sayfa 107-223 arası)
2 Mayıs Dil materyali olarak şarkılar, şarkı sözleri, şiir, video, resim ve fotoğraf kullanımı Marianne Celce-Murcia ve Sharon Hilles (1988) Techniques and resources in teaching grammer (sayfa 73-86 arası ve 116-131 arası ve 149-169 arası)Edie Garvie (1990), The Story Kit (8 sayfa)
9 Mayıs Dil materyali olarak teknoloji kullanımı; internet ve sosyal medya Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), Technology in ELT (sayfa 79-105 arası)
16 Mayıs Dil öğretiminde gramer ve çeviri Jim Cummins (2007), Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms. (21 sayfa)
23 Mayıs Materyal Geliştirmede Kültürün  yeri/ Kültürel TemsilToplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesi Cem Alptekin (1993), Target language Culture in Efl materials.Culture in Language Teaching; Eğitim-Sen (2009), Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet eşitsizliği
Mayıs Materyal değerlendirme ve kontrol listesi oluşturma (check list)Sunum için materyal belirlenmesi Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), Evaluating ELT Materials (sayfa 50-62 arası)Hutchinson ve Waters (1987), the Syllabus (sayfa 96-105 arası)Montasser Mohamed AbdelWahab (2013). Checklist.
6 Haziran Sunumlar & Öneriler