Zan Vakfı Bursiyerleriyle Kahvaltıda Buluştu

Zan Vakfı Eğitim Destek Programı Yürütme Kurulu bursiyer öğrencilerle kahvaltıda buluştu. Eğitim Destek Programından yararlanmaya hak kazanan öğrencilerle 2 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen kahvaltıya ailelerden katılanlar da oldu. Sıcak bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

, ,

Toplum ve Kuram Dergisinin 12. Sayısı çıktı

Toplum ve Kuram Dergisinin “Kürdistan’da Dönüşen Paradigma: Ekolojik inşanın izini sürmek” dosya başlıklı 12. Sayısı çıktı. Read more

DVVI Xchange Programı: Hafıza Mekânları

 DVVI Xchange Programı: Hafıza Mekânları hafıza ve hatırlama konularına ilgili, içinde yaşadıkları toplumun hatırlama ve unutma pratiklerine eleştirel yaklaşabilen, hafıza ve vicdan mekânlarının demokratik topluluklar oluşturabilme gücüne inanan çeşitli disiplinlerden profesyonellerin, öğrencilerin, aktivistlerin dünyadaki başka deneyimlerden yararlanmalarını teşvik etmek amacıyla DVV International Türkiye ve Hrant Dink Vakfı iş birliği ile yürütülmektedir.  “Hrant Dink Hafıza Mekânı” projesi kapsamında hayata geçirilen bu program toplamda 20 katılımcıya, 4-8 hafta süreyle, yurt dışındaki hafıza ve vicdan mekânlarında / müzelerde deneyim kazanma imkanı sağlıyor.

Program kapsamında, Ağustos 2017-Aralık 2017 tarihleri arasında sekiz, Ocak 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasında on, Ocak 2019 – Mart 2019 tarihleri arasında iki kişi olmak üzere, başvurular arasından seçilecek yirmi katılımcının tercih ettiği hafıza mekânlarında deneyim edinmeleri amaçlanıyor.

Programa başvuracak adayların

 • 18 yaş üstü olmalarını;
 • Tercihen gidilecek ülkenin dilini ya da o ülkede yaygın olan yabancı dillerden birini konuşuyor olmalarını;
 • Hafıza alanı / hafızalaştırma üzerinde çalışmış / çalışan veya bu alana katkı sunmayı hedefleyen kimseler olmalarını gerekli görüyoruz.

İmkan eşitliğini savunan bu programda her türlü etnik, cinsel, kültürel kimlik ve inanç çeşitliliğini sağlamayı hedefliyoruz ve programın Türkiye’nin tüm çeşitliliğini kapsamasını gözetiyoruz. Bu nedenle, İstanbul, Ankara ve İzmir dışından gelecek başvurulara; herhangi bir yurt dışı deneyimi olmayan kimseleri cesaretlendirmek için genç katılımcılara; toplumsal cinsiyet farkındalığını gözetebilmek için kadın katılımcılara öncelik vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Programa katılmak isteyen adaylar motivasyon mektupları, gerekçeli tercihleri, en az bir adet referans ve öz geçmişleri ile  buradan başvuru yapabilirler.

Motivasyon mektubu en fazla iki sayfa uzunluğunda, Türkçe ve gidilecek ülkenin koşullarına uygun bir dilde (ülkenin dili, yaygın konuşulan yabancı dil- örneğin İngilizce) hazırlanabilir; Referans bir kurum ya da bir kişi tarafından verilebilir. Adaylar en fazla üç tercihte bulunabilir. Adayların tercihini / tercihlerini sıralayıp neden bu kurumu / kurumları seçtiklerini açıklamaları gerekmektedir.

Katılımcıların tüm vize, seyahat sigortası, yurt içi ve yurt dışı gidiş-dönüş ulaşım, konaklama masrafları ile temel ihtiyaçlar için gerekli olan harcırah program kapsamında karşılanacaktır.

Başvuru öncesinde tüm adayların programın amaç ve katılım koşullarının yer aldığı program esaslarını okumalarını tavsiye ediyoruz.

 

Son başvuru : 12 Eylül 2017, 17:00

Seçici Kurul: Sibel Asna, Bülent Bilmez, Ayşe Öktem

“Ezidiler’in 73. Fermanı Şengal Soykırımı” kitabı çıktı

Namık Kemal Dinç’in kaleme aldığı Êzîdîlerin 73. Fermanı ŞENGAL SOYKIRIMI kitabı Zan Vakfı Yayınları arasından çıktı. Bugün çok gündemde olan Şengal’in statüsüne dair tartışmalara önemli katkılar sunacak bilgiler barındıran kitap Zan Vakfı Yayınlarının ilk eseri. Read more

“Ezidilerin 73. Fermanı, Şengal Soykırımı Konferansı” gerçekleştirildi

 “Ezidilerin 73. Fermanı Şengal Soykırımı Projesi” kapsamında düzenlenen ve Zan Vakfı’nın organize ettiği “Ezidilerin 73. Fermanı, Şengal Soykırımı” konferansı, 1 Ekim Cumartesi günü Beyoğlu’ndaki Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Read more

,

Kendi Topraklarında Yabancı; Göç ve Sürgünden Mülteciliğe Şengal Ezidileri

Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın yürüttüğü, Ezidilerin 73. Fermanı: Şengal Soykırımı projesi kapsamında hazırlanan “Kendi Topraklarında Yabancı: Şengalli Ezidiler” adlı fotoğraf sergisi 18 Haziran 2016 Cumartesi günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda açılıyor.

Ezidilerin 73. Fermanı: Şengal Soykırımı projesi, 3 Ağustos 2014’de IŞİD canileri tarafından başlatılan saldırılar sonucunda yaşananları, soykırımdan kaçışı ve kamplardaki yaşamı belgelemek amacıyla planlandı. Tarihleri boyunca inançlarından dolayı saldırıya, katliamlara maruz kalmış bir halk olan Ezidiler yaşadıkları bu son saldırıyı 73. Ferman olarak tanımlamaktadırlar. Ferman kelimesinin bu topraklarda yaşayan halkların hafızasında katliamla, soykırımla eşdeğer kullanıldığı 1915 gibi birçok tarihsel olayda karşımıza çıkmaktadır. Şengal’de IŞİD çetelerinin Ezidi halkına karşı uyguladığı şiddet, bir halkı, bir coğrafyayı, bir inancı, bir kültürü, bir yaşam tarzını tümüyle yok etmeyi hedefleyen, farklı yöntemlerin bir arada uygulandığı komplike bir saldırıdır. Bu saldırı sonucunda Mezopotamya’nın kadim inançlarından biri kendi öz coğrafyasıyla birlikte yok olmakla karşı karşıya kalmış durumdadır. Zan Vakfı bu projeyle, Ezidi halkının maruz kaldığı bu büyük felaketi, bizzat bu saldırıya maruz kalmış insanlarla sözlü tarih yöntemine dayalı derinlemesine görüşmeler yaparak belgelemek ve ulusal ve uluslararası kamuoyunun duyarlılığını artıracak etkinliklerle (kitap, konferans, resim sergisi, atölye çalışması gibi) görünür kılmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, Batman, Siirt ve Diyarbakır kamplarında yaşayan Ezidilerle görüşmeler yapıldı.

Kamplarda yapılan birebir tanıklıkların anlatıldığı görüşmelere paralel olarak fotoğraf sanatçısı Fatma Çelik’in objektifinden Ezidilerin kamp yaşamları fotoğraflandı. Katliam, yerinden edilme, göç, topraklarına geri dönüş, yabancılık ve kamp hayatı gibi temalara odaklanan “Kendi Topraklarında Yabancı: Şengalli Ezidiler” adlı fotoğraf sergisi 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 15:00’te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda açılacak. Sergi 18-28 Haziran 2016 tarihleri arasında konuklarını bekliyor.

Zan Vakfı’nın yürüttüğü Ezidilerin 73. Fermanı: Şengal Soykırımı Projesi, Açık Toplum Vakfı ile Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : Yenişehir Mah.

Lise Cad. Boğaziçi Apt.

Dış Kapı No:01 Daire No:7

YENİŞEHİR /DİYARBAKIR

Tel: 0412 223 30 23 / 0535 613 82 15

e-mail: zanenstitu@gmail.com

,

Toplum ve Kuram -Lêkolîn û Xebatên Kurdî- 12. Sayı İçin Yazarlara Çağrı

Toplum ve Kuram dergisi olarak ilk sayımızdan itibaren içeriğimizi belirli dosya başlıkları çerçevesinde şekillendirdik. 15 Ekim 2016 tarihinde yayımlamak üzere hazırlandığımız sayımızın dosya konusunu da ekoloji olarak belirledik. Politik, etik ve ahlâki boyutlarda oldukça hassas bir yere tekabül eden ve güncel tartışmalarda kendine geniş yer bulan dosya konumuzun Kürt ve Kürdistan toplumları açısından yeni tartışmalara kapı aralamasını umut ediyoruz.

Disiplinlerarası bir yaklaşım ile ekoloji ana başlığına dokunan yazıları değerlendirmek ve okuyucularımız ile buluşturmak istiyoruz. Daha önce başka bir dergi ya da kitapta yayımlanmamış olan yazı önerileri makale, kitap tanıtımı/eleştirisi, röportaj veya tanıklık şeklinde sunulabilir.

Konu başlıklarında genel çerçeve aşağıdaki gibidir. Burada yer almayan ancak ekoloji başlığına temas eden yazılar da değerlendirilecektir:

 • Ekoloji ve Kürt/Kürdistan kültürleri
 • Kürdistan’da sürdürülebilir üretim ve tüketim
 • Politik mücadele alanı olarak ekoloji
 • Savaş ve ekoloji ilişkisi
 • Kadın, LGBTİ ve ekoloji
 • Komünalizm ve ekoloji
 • Hayvan özgürlüğü ve türler / Türcülük
 • Kent, yeniden inşa ve ekoloji
 • Baskı ve tahakküm aracı olarak ekoloji / Doğa katliamları
 • Alternatif yönetim biçimleri, yerel yönetimler ve ekoloji

Toplum ve Kuram dergisinde yayımlanmak üzere yazılarını göndermek isteyen yazarlar 27 Haziran 2016 tarihine kadar toplumvekuram@gmail.com adresine 150-250 kelimeden oluşan makale özetlerini gönderebilirler. Dergide yer verilebilecek olan yazarlara 4 Temmuz 2016 tarihinde geri dönüş yapılacaktır. Çalışmaların tamamlanmış hâllerinin teslim tarihi ise 20 Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra yazarlarla ortak çalışma yürütecek olan editör ekibimiz (danışma kurulundan arkadaşlarımızla) yazıların son hâlini 19 Eylül 2016 tarihine kadar yazarlar ile birlikte verecektir.

Kaynak Gösterme / Referans Sistemi

Toplum ve Kuram Dergisi, yeni sayı itibariyle düzenli olarak sürdürdüğünden farklı bir referans sistemi uygulayacaktır. Kaynak gösterme/referans sistemini açıklayan “Yazar Kılavuzu”, makale özeti değerlendirilen ve dergide yazısı yayımlanacak yazarlara bilahare gönderilecektir.

Önemli Tarihler

27 Haziran 2016          Makale özeti göndermek için son gün

04 Temmuz 2016        Yayın kurulu tarafından kabul edilen yazılara dönüş

20 Ağustos 2016          Tamamlanmış makalelerin dergiye teslimi

19 Eylül 2016               Editör ekibiyle birlikte çalışılmış yazıların son hâlinin verilmesi

‘‘2000’lerde Kürtler ve Kürdistan’’ Konferansı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kürdoloji Çalışma Birimi, Bilgi Kültür Düşünce Kulübü ve Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü ‘‘2000lerde Kürtler ve Kürdistan’’ başlıklı konferans düzenliyor. 09-10  Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecek konferansta Kürtlerin yaşadığı sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel-entelektüel süreçlere odaklanılacak.

‘‘2000lerde Kürtler ve Kürdistan’’ başlıklı konferansa alanlarında uzman uluslararası konuklar katılacak. Irak’taki Amerikan Üniversitesi Sulaimani’den  Bilal Wahab, araştırmacı yazar Vicdan Dêrik, gazeteci Îmad Talatî, University of Reading’den Marianna Charountaki, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne’dan  Hardy Mohammed, University of Exeter’den Seevan Saeed, Wageningen Universitesity’den Joost Jongerden ve Princeton University’den Onur Günay’ın aralarında bulunduğu akademisyen ve uzmanlar sunumlarını paylaşacak.

Konferansın sonunda yer alan “Gelecek Perspektifleri” başlıklı oturumda ise farklı bakış açıları, akademisyenler Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Cuma Çiçek (Mardin Artuklu Üniversitesi) ve Harun Ercan (Koç Üniversitesi) ile gazeteci yazar Fehim Işık tarafından tartışılacak.

Geçen sene düzenlenen ‘‘1990larda Kürtler ve Kürdistan’’ başlıklı konferansın tebliğlerinden oluşan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından hazırlanan kitap da konferansta okurlarla buluşacak.

PROGRAM

9 Mayıs 2015, Cumartesi

10:30 Açılış Konuşmaları

Hebun Dinçer (BİLGİ Kültür ve Düşünce Topluluğu)

Emre Gönen (İstanbul Bilgi Üniversitesi – Rektör Danışmanı)

11:00 – 13:00

I. Oturum: Devlet ve Ekonomi: Güney Kürdistan

Moderatör: Tahir Baykuşak (Boğaziçi Üniversitesi)

Marianna Charountaki (University of Reading)

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Dış Politika Analizi: Irak Savaşı’ndan İslam Devleti’nin Doğuşuna

Bilal Wahab (American University of Sulaimani)

Petrofederalizm: Güney Kürdistan Üzerine İnceleme

Hardy Mohammed (Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne)

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu ve Siyasal Partiler

13:00 – 14:30 Yemek arası

14.30 – 17.30

II. Oturum: 2000’lerde Batı Kürdistan: Değişen Dinamikler

Moderatör: Seda Altuğ (Boğaziçi Üniversitesi)

Vicdan Dêrik (Araştırmacı – Yazar)

Batı Kürdistan’da 1995’den 2005’e Siyasi Değişim

Îmad Talatî (Gazeteci)

Suriye ve Batı Kürdistan’da Kürt Kimliğinin İnşası

Zana Omer (Dengê Amerîka)

Kanton Deneyimi Askeri Mobilizazyon ve Göçler Üçgeninde Batı Kürdistan

Îlham Ahmed (TEV-DEM Yönetim Kurulu Üyesi)

Rojava’da Kadın Mücadelesi

10 Mayıs 2015  Pazar

11.00- 13.00

III. Oturum: 2000’lerde Kuzey Kürdistan, PKK ve Kürtler

Moderatör: Rokan Baysal (BİLGİ Kültür ve Düşünce Topluluğu)

Seevan Saeed (University of Exeter)

2000’lerde Kuzey Kürdistan: Toplumsal Değerlerin Dönüşümü

Joost Jongerden (Wageningen University)

PKK ve İlişkiselliğin Siyaseti

Onur Günay (Princeton University)

Emek, Şiddet ve İslam Kardeşliği: İstanbul’da Göçmen Kürt İşçilerin “Bir arada Yaşama”   Deneyimi

13.00-14.30 Yemek arası

14.30 – 17.30

IV. Oturum: Gelecek Perspektifleri

Moderatör: Ayhan Işık (Utrecht University)

Harun Ercan (Koç Üniversitesi)

Demokratik Özerklik ve ‘Çözüm’: İnşanın Sınırları ya da Sınırın İnşası

Cuma Çiçek (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Kürt Bölgesi’nin İslami Tahayyülleri: Din ve Ulus Arasında Kürt İslamcıları

Fehim Işık (Gazeteci – Yazar)

Kürt Örgütleri’nde Bağımsızlıkçılık

Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Kapitalist Moderniteyi Aşma Perspektifiyle 21. Yüzyılda Kürtler ve Kürdistan

Prof. Dr. Beyza Üstün ile Söyleşi: Devletin Koruculuk Sistemi ile Sermayeyi Koruma Stratejisi

Konu: Devletin Koruculuk Sistemi ile Sermayeyi Koruma Stratejisi
Konuşmacı: Prof. Dr. Beyza Üstün
Tarih: 21.03.2015 Cumartesi
Saat: 18:00
Adres: İstiklal Caddesi No: 116, Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No:1, Beyoğlu İstanbul (Galatasaray Meydanındaki Hazzo Pulo Pasajı içinde)

Yüz Yıllık Ah!
Adnan Çelik & Namık Kemal Dinç

Yüz Yıllık Ah! Toplumsal Hafızanın İzinde 1915 Diyarbekir kitabının yazarları Adnan Çelik ve Namık Kemal Dinç, İHD Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon’un düzenlediği söyleşiye katılacaklar.

Yüzyıllık Ah Duyuru-1

Kobanê’de Kadınlık Hâlleri ve Kadın Mücadelesi
Rojin Akın

Em dê bi rojnamevan Rojin Akın re rewşa jinîtiyê û tekoşina jinê nîqaş bikin.

Ev gotûbêj dê tenê bi beşdariya jinan pêk were.

Gazeteci Rojin Akın’la Kobanê’de kadın olma hâllerini ve kadın mücadelesini konuşacağız.

Bu söyleşi sadece kadınların katılımıyla gerçekleşecektir.

Fotoğraf Rojin Akın

Fotoğraf: Rojin Akın

Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü/Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî

Yer: Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî

Tarih ve Saat: 6 Mart Cuma – 19.00

Adres: İstiklal Caddesi No: 116, Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No:1, Beyoğlu İstanbul (Galatasaray Meydanındaki Hazzo Pulo Pasajı içinde)

,

Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Enstitüsü Amed Açılışı

Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü, 28 Şubat 2015 Cumartesi günü Amed’de Cigerxwin Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak bir programla resmi açılışını yapacaktır. Açılış kapsamında, Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ve Araştırmacı Namık Kemal Dinç’in konuşacağı bir panel düzenlenecektir. Yapılacak panelde “Kürtler, Siyaset ve Akademi” ilişkisi tarihsel ve siyasal boyutlarıyla tartışılacaktır.

18 Ekim 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak vakıf statüsü alan Zan Enstitüsü, İstanbul ve Amed’de faaliyetlerini yürütecektir. Değişik disiplinlerden doktora öğrencileri, akademisyenler, bağımsız araştırmacılar, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin bir araya gelerek kurduğu Zan Enstitü, farklı çalışma alanlarında önemli etkinlik ve projeler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bilginin toplumsallaşmasını hedefleyen Enstitü, akademi ile gündelik yaşam arasında oluşturulan suni duvarları aşmayı, akademiyi bilginin merkezi değil toplumsal yaşamın bilgisini toplum yararına örgütleyen bir öğrenme alanına dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Enstitü: (1) Siyaset, Sosyoloji ve İktisat, (2) Tarih ve Hafıza, (3) Dil ve Eğitim, (4) Mekân, (5) Kültür ve Sanat ve (6) Yayıncılık gibi alt programlar üzerinden disiplinlerarası çalışma alanlarında faaliyetlerini yürütecektir.

Zan Enstitü, anaakım akademinin görmezden geldiği, gördüğünde ise devlete/egemene bilgi ürettiği, başta Kürtler olmak üzere diğer halklara dair akademik, sosyal, siyasal, ekonomik ve toplumsal çalışmalar yapmayı öngörmektedir. Toplum ve Kuram Dergisi geleneğini de üstlenen Enstitü; ötekileştirilenlere, ezilenlere ve direnenlere dair hakikatlerin görünür kılınması, konuşulması ve bu doğrultuda sosyo-politik araçların/olanakların oluşturulmasını hedeflemektedir.

İletişim Bilgileri:

E-mail: zanenstitu@gmail.com
Web adresi: www.zanenstitu.org
Twitter: @zanenstitu
Telefon & Fax: 0412 223 30 23
Adres:

Amed

(1) Ali Emiri Caddesi, Güneş Apartman No: 52/2 Yenişehir/Diyarbakır

İstanbul

(2) İstiklal Caddesi, No: 116, Danışman Geçidi Han çıkmazı sokak No: 1, Beyoğlu/İstanbul

Nîşandana Belgefîlma “Navê Te Çi Ye?” û Hevpeyvîn bi Derhêner Cîhad Îlbaş û Omer Altaş re

Di çarçoveya 21ê Sibatê Roja Şehîdên Zimanê Dayikê de belgefîlma “Navê Te Çi Ye?” dê were nîşandan û piştê belgefîlmê hevpeyvînek dê were lidarxistin di salona Zan Enstitû – Kovara Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî de.

Dünya Liderlerine Çağrı: Çanakkale’ye Değil Yerevan’a Gidin

Beş sivil toplum örgütü dünya liderlerine Ermeni Soykırımı’nın 100. Yıldönümü olan 24 Nisan’da Çanakkale’ye değil Yerevan’daki Soykırım Anıtı’na gitme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl 18 Mart tarihinde düzenlenen Çanakkale savunmasını anma etkinliklerini bu yıl, Ermeni Soykırımı’nın 100. Yıldönümü olan 24 Nisan’da düzenleneceğini ilan etmiş ve dünya liderlerini Çanakkale’ye davet etmişti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, İzmir Süryani Dostluk, Kültür ve Dayanışma Platformu, Nor Zartonk,www.suryaniler.com Kültür Platformu ve Zan Sosyal, Siyasal, İktisadi Araştırmalar Vakfı bugün İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde bir araya gelerek Cumhurbaşkanın açıklamasını protesto etti.

“Cumhurbaşkanının çağrısını protesto ediyoruz”

Beş örgüt adına ortak açıklamayı okuyan İHD Genel Başkan YardımcısıMeral Çıldır şöyle konuştu:

“24 Nisan dünyanın her yerinde Ermeni Soykırımı’nın başlangıcını simgeleyen tarihtir. Ermeni soykırımı sürecinde Süryani halkı da hedef alındı. ‘Seyfo’ olarak anılan Süryani Soykırımı’nda, Süryaniler kitleler halinde katliama uğradı. Soykırım, Ermeni ve Süryanilerin yanı sıra Osmanlı topraklarında yaşayan, başta Rumlar olmak üzere tüm Hıristiyan halkların imhası ile sonuçlandı.

“ 24 Nisan 1915’in 100. yıldönümüne yaklaştığımız bugünlerde Soykırımın inkarına karşı mücadele veren bir grup kuruluş ve çevre olarak cumhurbaşkanının bu çağrısını protesto ediyor ve dünya liderlerine 24 Nisan’da Çanakkale’ye gelmek yerine, Yerevan’a soykırım anıtını ziyaret etmeye çağırıyoruz.”

Keskin: Biraz vicdan talep ediyoruz

Basın konuşmasının ardından İHD Başkan Yardımcısı Eren Keskin açıklama yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran zihniyet, 1915 Ermeni Süryani soykırımını gerçekleştiren zihniyetin kendisidir. O nedenle bu zihniyet hala devam ediyor. En son Doğu Perinçek davasında gördük ki ülke içinde kavga edenler soykırımı gizlemek için yan yana geldiler. Hepsi aynı ittihatçı sistemin parçaları.

“Bizim için 24 Nisan 1915’in çok büyük bir önemi var. Biz tarihle hesaplaşmak istiyoruz. Bize yalan anlatılan, çocuklarımızı yalanlarla büyüten bu anlayışın sorgulanmasını istiyoruz. 1915 Soykırımının hala birçok devlet tarafından açıkça dile getirilmediğini biliyoruz ama yine de biraz vicdan talep ediyoruz.

“Çok büyük bir acının yıldönümü olan günde sahte bir savaşı anıyorlar. Kendi politikaları için bir çok insanın katledilmesine neden olan sahte bir savaşı anmak üzere insanları Çanakkale’ye davet ediyorlar. Bu, Soykırım kurbanlarıyla alay etmek demektir.  Gerçekten acının olduğu Yerevan’a gidin diyoruz. ”

İzmir Süryani Dostluk, Kültür ve Dayanışma Platformu adına konuşanZeynep Tozduman ise “ İzmir coğrafyasında Ermeni Pontus Rum ve Süryani Soykırımının kabul edilmesi için çaba harcıyoruz, bu çabaya da devam edeceğiz” dedi. (AS-BY/BK)

http://www.bianet.org/bianet/insan-haklari/162074-dunya-liderlerine-cagri-canakkale-ye-degil-yerevan-a-gidin

,

Sınırın iki yüzü: Suruç ve Kobanê’den Notlar
Özgür Amed

Özgür Gündem gazetesinde kendine has tavrı ve mizahıyla tanıdığımız Özgür Amed’le Sınırın iki yüzü’nü, Suruç ve Kobanê’yi tartışıyoruz.

“Rojava’da adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşı yanı başımızda yaşandı dersek abartı olmaz. Cenneti dünyada Kürt katliamları ile kurmayı hedefleyenlerin içine düştüğü Kobanê, cephe komutanlarından Meysa Ebdo’nun deyimi ile ‘birilerinin cehennemi’ oldu…

Savaş küçük bir kasabada geçmedi! Başta Kürdistan olmak üzere kısa sürede tüm dünyanın gündemine girerek sokaklarda yükselen sese, basının renkli kapaklarına, fon müziği direniş şarkılarından oluşan belgesellere ve muazzam hikâyelere sıçradı. Savaş bu kentin içinde olduğu kadar sınır boyunda da amansızca sürdü. Sınırın iki yakasına sıkışmış bir halk gerçekliği, gaz dumanları ve sınır tellerinin önünde kendi tarihi ile yüzleşme imkânı buldu.

Mekânı direniş, bellek, tarih ve zaman bağlamında değerlendirirsek Kobanê’de olan bitenleri ve sınırın iki yüzünü göz önüne aldığımızda bugüne dair zorunlu bazı okumalar yapma ihtiyacı doğduğu aşikar. Bu buluşmanın amacı da Kobanê’ye dair bir iki parantez açarak bazı tanıklıklar üzerinden bu tarihi zaferi başka bir göz ile okumaya, tartışmaya çalışmaktır.”

Özgür Amed

Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü/Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî

Yer: Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî

Tarih ve Saat: 5 Şubat Perşembe – 18.30

Adres: İstiklal Caddesi No: 116, Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No:1, Beyoğlu İstanbul (Galatasaray Meydanındaki Hazzo Pulo Pasajı içinde)

Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları / TEHCİR-TAKTİL-SOYKIRIM: 1915 – 2015

Zan Enstitüsü Kurucu üyelerinden ve Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî Dergisi yayın kurulu üyesi Namık Dinç’in de konuşmacı olacağı Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları’nın bu haftaki konusu Ermeni Soykırımı. Konuşmanın detayları aşağıda.

 

Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları /

TEHCİR-TAKTİL-SOYKIRIM: 1915 – 2015

 

Ayhan Aktar, “Diyarbakır’da Bir Yıl: 1915”

Namık Dinç, “Toplumsal Hafızanın İzinde: 1915 Diyarbekir ve Kürtler”

Perşembe Konuşmaları seminer serisinin yedinci buluşmasında mutat formatımızın bir ölçüde dışına çıkıyor ve iki konuşmacımızı aynı anda ağırlıyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Ayhan Aktar ve Toplum ve Kuram dergisinden Namık Dinç, Diyarbakır özelinde 1915 Ermeni Tehciri’nin nasıl gerçekleştirildiğine ve günümüzde nasıl hatırlandığına ilişkin kapsamlı bir çerçeve sunacaklar.

Ayhan Aktar konuşmasında Osmanlı arşiv belgelerinin yardımı ile Diyarbakır’da yaşanan o korkunç yılı, yani 1915’i ele alacak.Talât Paşa’nın Kara Kaplı defterindeki sayılara göre, Diyarbakır vilayetinde 1914 yılında 56,166 Ermeni yaşıyordu.  Diyarbakır’da soykırımı örgütleyen Vali Dr. Reşit Bey’in 31 Ağustos 1915 tarihinde Dahiliye Nezaretine yollamış olduğu telgrafta ise, şehirde ordunun ihtiyacı olan  malların üretiminde çalışan, sadece 200 tane zenaatkar Ermeni’nin kaldığından bahsediliyordu. Kısacası, III. Ordu’nun ihtiyacı olan malzemeyi (nal, çarık, çizme, at arabası, at eyeri, üniforma vs.) üretme becerisine sahip 200 Ermeni zenaatkar dışında kalan tüm Ermeni nüfusu Suriye çöllerine sürülmüştü. Dr. Reşit, 18 Eylül 1915’de merkeze yolladığı ikinci bir telgrafta, sürülen Diyarbakır Ermenilerinin sayısına bu kez de çevre illerden tehcir edilen ve Diyarbakır’dan geçenleri de ilave ediyordu. Böylece, vilayet dışına sürülen toplam Ermeni nüfusunun 120,000’e ulaştığını yazıyordu. Bu kadar geniş bir nüfusun ortadan kaldırılması, Vali Dr. Reşit’in Diyarbakır’da bir “Terör Yönetimi”nin kurması ile mümkün olmuştu. Aktar konuşmasında hangi toplumsal ve siyasal mekanizmaların yardımı ile bu kadar kapsamlı bir imha politikasının hayata geçebildiğine ilişkin bulgularını paylaşacak.

Namık Dinç ise İsmail Beşikci Vakfı’nın katkılarıyla Ekim 2013’te başlayan ve bir yıl süren “1915 Diyarbekir, Kürtler” isimli sözlü tarih projesinden hareketle yapacağı konuşmasında 1915 Soykırımı’nın Diyarbakır kolektif belleğinde yansımalarına odaklanacak. Kürtler arasında 1915 Soykırımı’nın yaygın bir şekilde konuşuluyor olması tespitinden hareketle yola çıkan bu proje, Diyarbakır merkez, ilçe ve köylerinde yaşayan insanların 1915 Ermeni Soykırımı’na dair hafıza, hatırlama ve aktarma biçimlerine odaklandı. Bir yıllık araştırma sonucunda varılan sonuçlardan biri, bugünün Diyarbakırı’n da 1915’e dair yüz yıldır kesintiye uğramadan gelmiş çok canlı bir hafıza varlığını devam ettiği. Nesiller boyu aktarıla gelen bu hafıza bugün Kürtlerin kendi mağduriyeti üzerinden hatırlanmakta ve ağırlıklı olarak tarihsel suçluluk, vicdan ve adalet arayışı üzerinden dile gelmekte.

“Diyarbakır 1915” bağlamında farklı yöntemlerin sunduğu bulguları birlikte düşünmenin büyük resmi yanı sıra, belirli bir bağlama ilişkin detaylı bir perspektifin de ne kadar önemli olacağını göstereceğine inanıyoruz.

Ayhan Aktar, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde lisans, Kent Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Kapitalizm, Az Gelişmişlik ve Türkiye’de Küçük Sanayi (1990), Varlık Vergisi ve “Türkleştirme” Politikaları (2000), Türk Milliyetçiliği, Gayrimüslimler ve Ekonomik Dönüşüm (2006) Aktar’ın önemli kitapları arasında sayılabilir. Aktar ayrıca, Sarkis Torosyan’ın Çanakkale’den Filistin Cephesi’nebaşlıklı anlılarını ve Yorgo Hacıdimitriadis’in Aşkale-Erzurum Günlüğü’nü yayına hazırladı.

Namık Kemal Dinç, Kürdoloji Çalışmaları Grubu bünyesinde Kürt tarihi konusunda araştırmalar yapmakta. Toplum ve Kuram Dergisi ve Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı. 2011 yılından beri  İMC-TV’de tarih programları ve editörlük yapmakta. İsmail Beşikci Vakfı bünyesinde yürütülen “1915 Diyarbekir ve Kürtler” projesinin koordinatörlüğünü yaptı. Proje sonunda ortaya çıkan “Yüz Yıllık Ah! Toplumsal Hafızanın İzinde 1915 Diyarbekir” isimli kitabı Adnan Çelik ile birlikte kaleme aldı.

25 Aralık 2014 Perşembe, saat: 18:30

Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Cad. No: 10, Eminönü
(Marmara Belediyeler Birliği Binası)

 

,

21. Yüzyılda Kapitalizmden Çıkış Mümkün mü? – Toplum ve Kuram Dergisi Söyleşileri

Binghamton Üniversitesi öğretim üyesi Denis O’Hearn ile kapitalizmden çıkmayı seçen veya kapitalizmden sürgün edilen “sürgün” toplumları (Rusya Kazakları, Meksika’daki Zapatistalar, Kuzey İrlanda ve ABD’deki mahkûmlar vb.) tartışıyoruz.

Tarih boyunca insanlar, kapitalizmin dışında gündelik hayatlar örgütlemeyi amaçlayan kolektif gruplar ve pratikler oluşturdular. Rekabet ve kapitalist birikim ilkelerinden ziyade, karşılıklı yardım ve dayanışma ilkelerine göre yaşamayı denediler. Karşılıklı Yardımlaşma: Evrimde Bir Öğe, adlı kitabında Peter Kropotkin; insanlık tarihinin, proto-devletler, devletler ve kapitalistlerin bireysel rekabetçi yapıları inşa girişimleri ile aşağıdan karşı-hareketlerin karşılıklı yardımlaşmacı pratik ve yapıları yeniden inşası arasında bir dizi çatışmadan müteşekkil olduğunu ileri sürer. Bu karşı-hareketler geç kapitalizmde daha fazla güçlükle karşılaşsa da; Denis O’Hearn’ün Andrej Grubacic ile birlikte kaleme aldığı yakın zamanda yayımlanacak olan kitabı, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmaya dönük güçlü itkilerin varlığını koruduğunu  gösteriyor. Üstelik bu sadece Zapatista veya mahkûm topluluklarında değil, aynı zamanda sıradan insanların gündelik hayatta birbirleriyle yardımlaşma biçimlerinde de gözlemlenebilir. Öte yandan bu tarz pratikler ve kurumlara dönük tehditler de varlığını korumaktadır. Bu tehditlerden biri hapishanelerde dayanışmayı (hapishanenin “yalın yaşamı”) zedeleyecek özel koşullar belirdiğinde, modern pratikleri ve tüketimci teknolojileri yeniden tesis etmek için süregiden baskıdır. Bir diğeri ise, sürgün toplulukların, hareketlerini ve topluluklarını hayatta tutabilmek için ya devletlerle ya da destekçileriyle yapmak zorunda kaldıkları kaçınılmaz  pazarlıklardır.

24 Ağustos Pazar günü saat 13:00’de Denis O’Hearn ile yukarıda çizilen çerçevede kapitalizme alternatif yaşam alanlarını, dayanışma pratiklerini ve karşılaşılan sorunları tartışacağız. Kapitalizm dışında alternatif yaşam pratikleri üzerine düşünen herkesi panelimize bekliyoruz.

Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî

Not: Panelde İngilizceden Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.

Yer: Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî

Tarih ve Saat: 24 Ağustos Pazar- 13.00
Adres: İstiklal Caddesi No: 116, Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No:1, Beyoğlu İstanbul (Galatasaray Meydanındaki Hazzo Pulo Pasajı içinde)

,

Êzidî Kürtler için Destek Kampanyası

Zan Enstitü/Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî Dergisi olarak

Şengal’de İŞİD saldırılarına hedef olan Êzidî Kürtler’e katkıda bulunmak üzere;

Dergimizin son 5 sayısını 20 Ağustos-10 Eylül 2014 tarihleri arasında 100 TL’ye satılacak. Bu dayanışma kampanyası satışından elde edilen tüm gelir Şengal’den gelen ihtiyaç sahiplerine gönderilecektir.

Dayanışma kampanyasına destek vermek amacıyla dergimizden almak için Zan Enstitü/Toplum ve Kuram Lêkolîn û Xebatên Kurdî Dergisi ofisine uğrayabilirsiniz. Ya da aşağıdaki hesap numarasına 100 TL yatırdıktan sonra toplumvekuram@gmail.com adresine ödemenin dekontunu ve adresinizi bildirebilirsiniz. Dergileriniz en kısa zamanda size ulaştırılacaktır.

Türkiye ­İş­ Bankası­   Harun Ercan

TL Hesap­ No :­ 1042­0713656

IBAN : ­TR480006400000110420713656

Adres: İstiklal Caddesi, No:116, Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak (Galatasaray Meydanındaki Hazzo Pulo Pasajı içinde), Beyoğlu/İstanbul

Web: www.zanenstitu.org

Twitter: @zanenstitu

İletişim numaraları: 0535 624 49 51 ve 0533 092 14 30

,

Toplum ve Kuram-Lêkolîn û Xebatên Kurdî 10. Sayı İçin Yazarlara Çağrı

Bangewazî bo Gotaran ji bo Hejmara 10’ê ya Toplum ve Kuram-Lêkolîn û Xebatên Kurdî

Hejmara 9’emîn a Kovara Toplum ve Kuram-Lêkolîn û Xebatên Kurdî li ber destê we ye bi serenava “Hakikat ve Adaletin İzinde Doksanları Hatırlamak” [Bibîranîna Salên Nodî Li Ser Şopa Rastî û Dadê]”. Em di wê baweriyê de ne ku divê em nîqaşên derheqê salên 90’î de berdewan bikin da ku em vê rastiyê dest nîşan bikin ku kêşeya Kurd, a îro nav zikê rojevê de rûniştiye bi nîqaşên çareseriyê, nayê fehmkirin û çareserkirin beyî ku mirov rûyê xwe bide pêkhateyên salên 90’î de rû dane. Her wiha em dixwazin piştgirî bidin pêkanîna lîteratûrekê derheqê salên 90’î ku heta niha hatiye piştguhkirin, nayê dîtin û gelek cara maye nav bêdengiyê di xebat û lêkolînên zanistên civakî û akademîk da.

Bi vê baweriyê em hejmara xwe ya 10’emîn de jî berê xwe bidin kurd û Kurdistanê di salên 90’î de. Em dixwazin zêdetir cih bidin nivîsar û lêkolînên hûr dibe ser mijarên veguherîna civakî, siyasî û aborî; dewlet, dîroka kedê, koçberiya bi dara zorê û bajarbûnî, Tevgera Kurd. tevgerên jin û ciwanan, pratîkên têkoşîn û çalakvaniyê û jiyana rojane dinirxîne.

Ji xeynî van, em dixwazin cih bidin gotarên ser qada çand û hûnerî yên ku nîşaneyên rojeva siyasî û qeyranên salên 90’î di jiyana rojane da didin ber çavê me. Wexta mirov pêwendiya çandê bi hêz û bîrdozan ra li ber çava bigire, eşkere dibe ku gelek girîng e ji sînemayê bigirin heta wêjeyê, ji pratîkên jiyana rojane ta tecrûbeyên bajarî mirov lêkolînan çêke.

Kovara me, her wiha, vekirî ye ji bo gotarên derveyê mijara dosyayê beyî ku sînora mijarekê hebe, bes em dixwazin gotar hevaheng bin bi taybetiyên xebatên rexneyî-analîtîk. Lewma divê gotarên ku werin şandin resen bin û berê di kovar an jî pirtûkekê da nehatibin weşandin.

Roja dawî ji bo şandina gotara: 1 Tebax 2014

Navnîşan ji bo şandina gotara: toplumvekuram@gmail.com

Ji bo danîşana çavkaniya: http://zanenstitu.org/kaynak-gosterme/

Toplum ve Kuram-Lêkolîn û Xebatên Kurdî 10. Sayı İçin Yazarlara Çağrı

Toplum ve KuramLêkolîn û Xebatên Kurdî dergisi olarak “Hakikat ve Adaletin İzinde Doksanları Hatırlamak” dosya başlıklı 9. sayımızı yayımladık. Sosyal bilimlerde ve akademik çalışmalarda sıklıkla sessizliğe mahkûm edilen, görmezden gelinen, teğet geçilen 90’lı yıllar üzerine bir literatür oluşmasına katkı sunmak ve son yıllarda “çözüm süreci” bağlamında gündemleşen Kürt meselesinin, 90’larda yaşananlarla yüzleşmeden anlaşılamayacağı ve çözülemeyeceği hakikatine işaret etmek amacıyla 90’lı yılları tartışmaya devam etmenin elzem olduğunu düşünüyoruz.

Bu düşünceyle, gelecek sayımızda da 90’lı yılları Kürtler ve Kürdistan’ı mercek altına alıyoruz. 10. sayıdaki dosyamızda dönemin sosyal, siyasal, ekonomik dönüşümüne odaklanan; devlet, emek tarihi, zorunlu göç ve kentleşme, Kürt hareketi, kadın ve gençlik hareketleri, mücadele ve mobilizasyon pratikleri ile gündelik hayatı temel alan çalışmalara yer vermeyi planlıyoruz.

Yukarıda dile getirilenlere ek olarak, 90’ların özgül siyasal gündeminin ve krizlerinin gündelik hayattaki izlerini sürebileceğimiz kültür ve sanat alanındaki tartışmaları içeren makalelere de yer vermek istiyoruz. Kültürün, iktidar ve ideolojilerle ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, sinemadan edebiyata, gündelik hayat pratiklerinden kentsel deneyimlere, pek çok alanın araştırılma önemini koruduğunu düşünüyoruz.

Dergimiz dosya dışı makalelere de yer vermektedir. Yayımlanacak yazıların eleştirel-analitik niteliklere uygun olması hedeflenmektedir. Bu bağlamda gönderilecek makalelerin özgün olması ve daha önce başka bir dergi veya kitapta yayımlanmamış olması gerekir.

10 Sayı için yazıların son teslim tarihi: 1 Ağustos 2014

Yazıların iletileceği e-mail adresi: toplumvekuram@gmail.com

Kaynakça Gösterme Kuralları ile ilgili: http://zanenstitu.org/kaynak-gosterme/

,

Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî 9. Sayısı Çıktı!

Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî’nin 9. sayısı Hakikat ve Adaletin İzinde Doksanları Hatırlamak konulu dosyasıyla çıktı. Dergimizin bu sayısında, devletin topyekûn imha konseptinin, Kürdistan’da sadece askeri düzeyde değil toplumsal, ekonomik ve ekolojik anlamda onulmaz tahribatlara yol açtığı, buna karşın Kürtler tarafında kapsamlı bir direniş ağının örüldüğü 90’lı yıllar ele alınmaktadır. Dosyada Kürt meselesinin sadece Türkiye ölçeğinde değil uluslararası ölçekte de karşılık bulmaya başladığı bir dönemin başlangıcı olan 90’lı yıllar, Türkiye siyasal hayatında yol açtığı kırılmaları da gözetmek suretiyle söz konusu dönemi Kürt meselesi bağlamında ele alınıyor.

İÇİNDEKİLER

Bu Sayıda

“Geçmişin İşlenmesi Ne Demektir?”: Toplum ve Kuram, 13

PORTRELER
31 Barış Anneleri: Başak Can, 35

1990’larda Devletin “Sivil Siyaseti” Olarak Zorla Kaybetmeler: Ayhan Işık, 43

Gazi Olayları ve Doksanlarda Devrimci Mahallelerin Yeni Nizamı: Ilgın Erdem, 53

Kürdistan’da Doğa / Ekoloji Katliamı: Serhat Arslan, 61

DOSYA: Hakikat ve Adaletin İzinde Doksanları Hatırlamak

Ulusal Kurtuluş, Ayaklanma ve Sınırların Ötesi: 1970’lerden 1990’lara Kürt Hareketi’nin
Değişim Dinamikleri: Ahmet Hamdi Akkaya, 75

1990’lı Yılların Olağanüstü Hal Rejimi ve Savaş: Kürdistan Yerellerinde Şiddet ve Direniş:Adnan Çelik, 99

Toplumu Sindirme Yöntemi Olarak Faili Meçhul Cinayetler ve Kent Baskınları: Vedat Çetin, 147

Geçici Köy Koruculuğu Sisteminin Toplumda Yarattığı Dönüşüm ve Korucu Olmanın Kişisel Gerekçelendirmeleri: Nur Tüysüz, 177

Apoletli Medya: Doksanlı Yıllarda Basın ve İktidar: Ragıp Duran ile Röportaj, 203

Kamusal Politiğin Yeniden Yazımı: 90’lı Yıllar İtibariyle Kürd Kültürel Çalışmaları ve Yeni Politik Dil: Engin Sustam, 233

TANIKLIKLAR
90 Kuşağı: Saçakaltında Buluşanlar: Sibel Öz, 263

İzlenimler “Kuşlar Bile Yoktu”: Ayhan Işık, 277

Katliam Yılları: Digor Katliamı: Mahmut Alınak, 303

DOSYA DIŞI
Şeyh Said’in Kayıp Mezarı: Kürtlerin Egemenlik Mücadelesinde Hafıza-Mekân Diyalektiği:Hişyar Özsoy, 307

Konferans: Di Salên 1990’î de Kurd û Kurdistan / 1990’larda Kürtler ve Kürdistan

Konferans bi tevkariya Yekeya Xebatên Kurdî ya BİLGİyê, Civata Çand û Ramanê ya BİLGİyê û Kovara Toplum ve Kuramê tê lidarxistin.

BERNAME:

Di Salên 1990’î de Kurd û Kurdistan
26-27 Avrêl 2014
Zanîngeha Bilgiyê ya Stenbolê, Kampusa Kuştepeyê, Salona Mezin (BS)

Yekeya Xebatên Kurdî ya BİLGİyê, Civata Çand û Ramanê ya BİLGİyê, Kovara Toplum ve Kuram

26 Avrêl 2014(Şemî)

09:30 Axaftina Vekirinê

Hişyar Aydın, (Civata Çand û Ramanê ya BİLGİyê)
Prof. Dr. Remzi Sanver, Zanîngeha Bilgiyê

10.00-10.45
Prof. Dr. Martin Van Bruinessen (Zanîngeha Utrechtê / Zanîngeha Bilgiyê)
Di Salên 1990’î de Kurdistan: Polîtîkiyên Nasnameyî, Civaka Sivil, Hewldanên Sazîbûnê

11.00-13.00 Rûniştina Yekemîn: Di Salên 1990’î de bi Perspektîfa Gerdûnî Kurd û Kurdistan

Moderator: Doç. Dr. Bülent Bilmez (Zanîngeha Bilgiyê)

• Prof. Dr. Hamit Bozarslan (Kurdistana Bakur)
Di Destpêka Salên 1990’î de: Li Kurdistanê Mîrateya Salên 1980’an
• Doç. Dr. Muhammad Abdullah Kakasur (Zanîngeha Selahaddinê)
Barûdoxî siyasîy Kurdistanî Başur le salanî 1991-2003
• Dr. Esmail Shams (Zanîngeha Tehranê)
Di Salên 1990’î de li Îranê Kurd, Rojname û Hilbijartin
• Ziwar al-Omar (Lêkolîner)
Di Salên 1990’î de Kurdên Sûrî û Mijara Nasnameyê

13.00-14.00 Navbera Xwarinê

14.00- 14.45 Yar. Doç. Dr. Nazan Üstündağ (Zanîngeha Boğaziçiyê)
Divê Salên 1990’î Çawa Bê Nîqaşkirin?

15.00-16.30 Rûniştina Duyemîn: Li Kurdistana Bakur Stratejiyên Dewletê yên Şer

Moderator: Güllistan Yarkın (Toplum ve Kuram)

• Dr. Naif Bezwan (Zanîngeha Artukluyê)
Du Şêwazên Dewletê: Wekî Rejîma Sûc û Ewlehiyê Rêveberiyên Derasayî
• Dr. Bilgin Ayata (Freie Universitat Berlin)
Kolana Kokan: Wekî Polîtîkaya Dewletê Koça bi Darê Zorê
• Adnan Çelik (EHESS)
Li heremên Kurdistanê bîra pêkutî û berxwedanê ya bi tundiyê hatiye avakirin

16.30-16.45 Navber

16.45-18.15 Rûniştina Sêyemîn: Qadên Berxwedanê I
Moderator: Çağrı Kurt (Civata Çand û Ramanê ya BİLGİyê)

• Doç. Dr. Ahmet Yıldırım (Zanîngeha Dicleyê)
Yek ji Dînamîkên Bingehîn a Berxwedanê: Tevgera Ciwanan
• Dr. Cengiz Güneş (Open University)
Serhildan û Girseyîbûna Berxwedana Kurdan
• Yar. Doç. Dr. Engin Sustam (Zanîngeha Arelê)
Ji Serhildana Siyasal ber bi Berxwedana Çandî: Zimanê Berxwedanê yê Nû û Salên 1990’î

27 Avrêl 2014

11.00-12.30 Rûniştina Çaremîn: Qadên Berxwedanê II

Moderator: Yar. Doç. Dr. Bülent Küçük (Zanîngeha Boğaziçiyê)

• Dr. Rûken Alp ((Zanîngeha Sabancıyê)
Di Têkoşîna Azadiyê de Tevgera Jinên Kurd
• Sibel Öz (Zanîngeha Marmarayê)
Binsivêrnekên Nifşên 90’î:Girtîgeh
• Dr. Cuma Çiçek (Institut d’Etudes Politiques de Paris)
Siyaseta Legal a Kurd di salên 1990’î de: Derfet, Sînor û Wenda
..

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kürdoloji Çalışma Birimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür ve Düşünce Topluluğu ve Toplum ve Kuram Dergisi olarak, bugüne kadar Türkiye akademisinde tartışılmayan ve görmezden gelinen bir dönemi, on binlerce insanın yaşamını kaybettiği 90’lı yılları, 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “1990’larda Kürtler ve Kürdistan” konulu bir konferansla tartışmaya açacağız.

PROGRAM:

1990’larda Kürtler ve Kürdistan
26-27 Nisan 2014
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü, Büyük Salon (BS)

BİLGİ Kürdoloji Çalışma Birimi, BİLGİ Kültür ve Düşünce Topluluğu,Toplum ve Kuram Dergisi
26 Nisan 2014 (Cumartesi)

09.30 Açılış Konuşması:

Hişyar Aydın (BİLGİ Kültür ve Düşünce Topluluğu)
Prof. Dr. Remzi Sanver (İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü)

10.00-10.45
Prof. Dr. Martin van Bruinessen (Utrecht Üniv. / İstanbul Bilgi Üniversitesi)
1990’larda Kürdistan: kimlik politikalari, sivil toplum, kurumsallaşma çabaları

11.00-13.00 I. Oturum: Küresel Perspektifle 1990’larda Kürtler ve Kürdistan

Moderatör: Doç. Dr. Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

• Prof. Dr. Hamit Bozarslan (EHESS )
90’lara girerken: Kürdistan’da 80’li yılların mirası
• Doç. Dr. Muhammad Abdullah Kakasur (Selahaddin Üniversitesi)
1991-2003 Yılları Arasında Güney Kürdistan’da Siyasal Vaziyet
• Dr. Esmail Shams (Tahran Üniversitesi)
90’larda İran Kürdistanı, Seçimler ve Basın
• Ziwar al-Omar (Araştırmacı)
90’larda Suriye’deki Kürtler ve Kimlik Meselesi

13.00-14.00 Öğlen Arası

14.00- 14.45 Yrd. Doç. Dr. Nazan Üstündağ (Boğaziçi Üniversitesi)
1990’lar Nasıl Tartışılmalı?

15.00-16.30 II. Oturum: Kuzey Kürdistan’da Devletin Değişen Savaş Stratejileri

Moderatör: Güllistan Yarkın (Toplum ve Kuram Dergisi)

• Dr. Naif Bezwan (Mardin Artuklu Üniversitesi)
İki Tarz-ı Devlet: Bir Suç ve Güvenlik Rejimi Olarak Olaganüstü Yönetimler
• Dr. Bilgin Ayata (Freie Universitaet Berlin)
Kökleri kazmak: Devlet Politikası Olarak Zorunlu Göç
• Adnan Çelik (EHESS)
Kurdistan Yerellerinde Baskı ve Direnişin Şiddetle Kurulan Hafizası

16.30-16.45 Çay-kahve arası

16.45-18.15 III. Oturum: Direniş Alanları-I

Moderatör: Çağrı Kurt (BİLGİ Kültür ve Düşünce Topluluğu)

• Dr. Cengiz Güneş (Open University)
Serhildanlar ve Kürt Direnişinin Kitleselleşmesi
• Doç. Dr. Ahmet Yıldırım (Dicle Üniversitesi)
Direnişin Temel Dinamiklerinden Biri: Gençlik Hareketi
• Yrd. Doç. Dr. Engin Sustam (Arel Üniversitesi)
Siyasal Ayaklanmadan Kültürel Direnişe: Direnişin Yeni Dili ve 90’lar

27 Nisan 2014 (Pazar)

11.00-12.30 IV. Oturum: Direniş Alanları-II

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük (Boğaziçi Üniversitesi)

• Dr. Rûken Alp (Sabancı Üniversitesi)
Özgürlük Mücadelesinde Kürt Kadın Hareketi
• Sibel Öz (Marmara Üniversitesi)
90 Kuşağının Saçakaltı: Hapishaneler
• Dr. Cuma Çiçek (Institut d’Etudes Politiques de Paris)
1990’li Yillarda Kurt Legal Siyaseti: Imkanlar, Sinirlar

,

Dil Öğretiminde Ders Materyali Geliştirme ve Üretme

Zan Enstitüsü 2014 Bahar Seminerleri: 

DİL ÖĞRETİMİNDE DERS MATERYALİ GELİŞTİRME VE ÜRETME

Dersin Moderatörü: M. Şerif Derince

Başlama Tarihi: 14 Mart 2014

Gün ve Saat: Her Cuma, 18:30-20:30 arası

Yer: Zan Enstitüsü/Toplum ve Kuram Dergisi, İstiklal Caddesi No: 116 Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No: 1 Beyoğlu / İSTANBUL

Dersin Amacı ve İçeriği

Dil öğretiminin önemli parçalarından bir tanesi ders materyalidir. Türkiye bağlamında Kürtçe, Ermenice ve Lazca gibi, egemen olmayan dillerin öğretimi için egemen dillerle karşılaştırıldığında sınırlı sayıda materyal bulunmakta ve var olan materyallerin genelde farklı öğrenci profilleri düşünülerek hazırlanamadığı veya bu konuda bazı sıkıntılar yaşandığı gözlemlenmektedir. Üniversitelerin dil eğitimi bölümlerinde ders materyalleri geliştirme üzerine var olan çok az ders ise İngilizce öğretimini esas almaktadır. Uzun süre yasaklı kalmış veya görünmez kılınmış Kürtçe, Ermenice ve Lazca gibi dillerin öğretiminde kullanılmak üzere materyal geliştirme bir dizi siyasi, ekonomik ve teknik güçlüklerden dolayı yeterince gelişememiştir. Çalıştaylar şeklinde düzenlenecek bu seminerin amacı böyle bir açığın kapanmasına yönelik bir adım atmaktır. Seminer kapsamında Kürtçe (Kurmanci ve Zazaki), Ermenice ve Lazca gibi egemen olmayan diller esas alınarak dil öğretiminde materyal geliştirme ve üretmeye dair teorik yaklaşımlar tartışılacak, ilgili dillerde var olan öğretim materyalerinin eleştirel değerlendirilmesi yapılacak ve bunlara paralel olarak yeni ders materyallerinin üretimi için uygun zemin hazırlanacaktır.

Katılımcılar

Seminere, Kurmanci ve Zazaki, Ermenice ve Lazca gibi dillerin öğretmenliğini yapan ve/veya bu dillerin birinde ders materyalleri geliştirme ile ilgilenen, bu alanda kendisini geliştirmek ve ileride bu konularda eğitimler vermek isteyen arkadaşların katılması beklenmektedir.

Yöntem

Seminer boyunca her hafta belli okumalar yapılacak, var olan materyallerin o haftaki temaya göre değerlendirilmesi yapılacak ve ilgili temaya göre nasıl materyal hazırlanması gerektiği tartışılacaktır.

Değerkendirme

Mart’ın ikinci haftası başlaması planlanan seminerler, Haziran’ın ilk haftasına kadar devam edecektir. Seminerler sonunda, katılımcılardan materyal geliştirmeyle ilgili kendi seçtikleri bir konu ve sorunsal etrafında bir makale yazmaları beklenmektedir. Bu makalelerden yola çıkarak Haziran ayında bir sempozyum yapılacak, makalelerde ele alınan tartışmalar sunulacaktır.

Program ve Okuma Listesi

Tarih Tema Okuma
14 Mart Eğitim yaklaşımları ve materyal geliştirmeye aktarımlarıEleştirel Pedagoji Eğitim YaklaşımlarıBrian Tomlinson (2012), Materials development for language learning and teaching.Nasser Rashidi (2011). A Model for EFL Materials Development within the Framework of Critical Pedagogy (CP)
21 Mart Dil öğretiminde Kuralcı ve Betimleyici yaklaşımlar ve Dil Öğretim Metotları Wilga M. Rivers, Language Teaching Methods, sayfa 25-62 arası, Teaching Foreign-Language Skills kitabı içinde
28 Mart Materyal geliştirmede yaklaşımlarFarklı ihtiyaçlara göre syllabus geliştirme Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), The Framework of Materials and Methods (sayfa 3-17  arası) ve Current Approaches to Materials and Methods (sayfa 17-49 arası)
18 Nisan Materyal türleri, otantik ve otantik olmayan materyaller, alternatif materyallerMateryal geliştirmede görsel kullanım Alex Gilmore (2004). A comparision of textbooks and authentic materials.Pakkan (1997), Language teaching materials in ELT (1-31)Hutchinson ve Waters (1987), the Syllabus (sayfa 80-95 arası)
25 Nisan Dört beceri (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) hesaba katılarak materyal geliştirme Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), Teaching Language Skills. (sayfa 107-223 arası)
2 Mayıs Dil materyali olarak şarkılar, şarkı sözleri, şiir, video, resim ve fotoğraf kullanımı Marianne Celce-Murcia ve Sharon Hilles (1988) Techniques and resources in teaching grammer (sayfa 73-86 arası ve 116-131 arası ve 149-169 arası)Edie Garvie (1990), The Story Kit (8 sayfa)
9 Mayıs Dil materyali olarak teknoloji kullanımı; internet ve sosyal medya Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), Technology in ELT (sayfa 79-105 arası)
16 Mayıs Dil öğretiminde gramer ve çeviri Jim Cummins (2007), Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms. (21 sayfa)
23 Mayıs Materyal Geliştirmede Kültürün  yeri/ Kültürel TemsilToplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesi Cem Alptekin (1993), Target language Culture in Efl materials.Culture in Language Teaching; Eğitim-Sen (2009), Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet eşitsizliği
Mayıs Materyal değerlendirme ve kontrol listesi oluşturma (check list)Sunum için materyal belirlenmesi Jo McDonough, Christopher Shaw ve Hitomi Masuhara (2003), Evaluating ELT Materials (sayfa 50-62 arası)Hutchinson ve Waters (1987), the Syllabus (sayfa 96-105 arası)Montasser Mohamed AbdelWahab (2013). Checklist.
6 Haziran Sunumlar & Öneriler

,

Toplum ve Kuram Dergisi GÜZ 2013 Dersleri: 19. ve 20. YY. KÜRT TARİHİ DERSLERİ

Toplum ve Kuram Dergisi

GÜZ 2013 Dersleri: 19. ve 20. YY. KÜRT TARİHİ DERSLERİ

Dersin Moderatörü: Namık K. Dinç

Başlama Tarihi: 28 Kasım 2013

Her Perşembe 19:00-21:00

Yer: Toplum ve Kuram Dergisi 1. Kat

İstiklal Caddesi No: 116 Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No: 1

Beyoğlu / İSTANBUL

Dersin Amacı ve İçeriği

Bu ders temel olarak ulus-devlet, milliyetçilik ve tarih ilişkisine Kürtler açısından odaklanmayı hedeflemektedir. 8 hafta sürecek bu derste Türkiye-Kürdistan örneği üzerinden egemen tarih yazımına eleştirel bir perspektifle ve tarihsel bağlamında bakılacaktır. Modern dönem öncesi Kürt tarihinin ana hatları ele alındıktan sonra, 19. Yüzyıl Osmanlı-Kürt ilişkilerinden 1970’lerin Kürt hareketlerine kadar olan süreyi eleştirel/analitik bir perspektifle tartışılması hedeflenmektedir. Her hafta, önceden belirlenmiş metinlerin okumaları ve bunlar üzerinden yapılacak tartışmalarla ilerleyecektir Bu dersin sonunda, katılımcıların toplum ve tarih ilişkisini, tarihsel olgu ve meseleleri tarih biliminin gerektirdiği yöntemler ile ele alabilmelerine katkı sağlamak ve Kürt toplumu-Kürdistan coğrafyası ile ilgili tarihsel bir çalışma yapmak isteyen katılımcılara uygun zemin hazırlamak amaçlanmaktadır.

Katılımcılar

Bu seminer dersi daha çok lisans ve yüksek lisans programlarında olan veya herhangi bir üniversiteye kayıtlı olmasa da bu seviyede bir altyapıya sahip olan genç katılımcılara yöneliktir. Derse en fazla 35 kişi kabul edilecektir. Katılmak isteyenlerin toplumvekuramdersler@gmail.com adresine email yazmaları ve derse katılma isteklerini bildirmeleri gerekmektedir.

Ders karşılığında katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir; ancak isteyenler Toplum ve Kuram Dergisine abone olabilir veya bağışta bulunarak destek sunabilirler.

Değerlendirme

Dersin herhangi bir sınavı veya vizesi olmayacaktır, ancak katılımcıların her hafta ile ilgili önceden belirlenmiş metinleri okuyarak derslere gelmeleri ve dersteki tartışmalara katılım sağlamaları beklenmektedir. Bununla beraber dersin sonunda katılımcıların her birinin dersin içeriği ile ilgili dilediği bir konuyu seçerek 6-8 sayfalık makale formatında Kürtçe veya Türkçe bir ödev hazırlamaları beklenmektedir. Hazırlanacak yazılar konu, özgünlük ve yöntemine bağlı olarak Toplum ve Kuram dergisi, web sitesi veya başka platformlarda yayınlanabilecek ve böylece katılımcıların akademik gelişimi ve akademik üretimlerinin paylaşıma girmesi sağlanacaktır.

KÜRT TARİHİ DERS PROGRAMI

1. HAFTA: 19. YÜZYILDA OSMANLI’NIN MERKEZİYETÇİ SİYASETİ VE KÜRTLER (A. AKPINAR-N.K. DİNÇ)
2 18. YÜZYIL, MERKEZ VE KÜRT BEYLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
3 II. MAHMUT VE MERKEZİYETÇİLİK SİYASETİ
4 OSMANLI SİSTEMİ VE KÜRTLER

Kaynakça:

– Martin van Bruinessen, Ağa,Şeyh, Devlet, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2003, Sayfa: 228-271.

– Hakan Özoğlu, Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği, Kitap Yayınevi, 2005, Sayfa: 59-90

– Tuncay Öğün, Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı, Yeditepe Yayınları, 2010, Sayfa: 9-33.

1. HAFTA: BEDİRHAN BEY İSYANI VE KÜRDİSTAN EYALETİNİN KURULMASI (A. AKPINAR-N.K. DİNÇ)
2 TANZİMAT POLİTİKALARI VE KÜRDİSTAN
3 CİZİRA-BOTAN,
4 BEDİRHAN BEY VE İSYANI,
5 KÜRDİSTAN EYALETİ,
6 YEZDAN ŞER İSYANI,
7 TOPLUMSAL YAPIDA DEĞİŞİMLER

Kaynakça:

– Kürdoloji Çalışmaları Grubu, Osmanlı Kürdistan-Kurdistana Osmani, bgst Yayınları, 2011, Sayfa: 93-131, 342-350.

– Ahmet Kardam, Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan, Direniş ve İsyan Yılları, Dipnot Yayınları, 2011.

– Ahmet Kardam, Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan, Sürgün Yılları, Dipnot Yayınları, 2013.

– Martin van Bruinessen, Ağa,Şeyh, Devlet, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2003, Sayfa: 271-284.

– Hakan Özoğlu, Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği, Kitap Yayınevi, 2005, Sayfa: 79-95.

– Tuncay Öğün, Doğu’nun Mirlerine Son Veda: Cizreli İzzeddin Şir Bey ve İsyanı, Yeditepe Yayınları, 2010.

1. HAFTA: İTTİHAT-I İSLAM ÇERÇEVESİNDE II. ABDÜLHAMİT’İN KÜRT SİYASETİ (A. AKPINAR)
2 İTTİHAT-I İSLAM POLİTİKASI
3 ŞEYH UBEYDULLAH VAKASI
4 HAMİDİYE ALAYLARI
5 AŞİRET MEKTEBİ
6 OSMANLI-KÜRT İLİŞKİLERİ
7 KÜRT-ERMENİ İLİŞKİLERİ
8 ALEVİLER

Kaynakça:

– Alişan Akpınar, E. L. Rogan, Aşiret Mektep Devlet, Aram Yayınları, 2002

– Janet Klein, Hamidiye Alayları, İletişim Yayınları, 2013

– Garo Sasuni, Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. Yüzyıldan Günümüze Kürt Ermeni İlişkileri, Med Yayınevi 1992, Sayfa: 169-213.

– Hans-Lukas Kıeser, Ermenilerle Iskalanan Barış: Osmanlı’nın 1915’den Önceki Doğu Vilayetlerine Bir Bakış, Diyarbakır Tebliğleri, Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2013, Sayfa: 281-289.

– Sabri Ateş, Şeyh Ubeydullah Nehri İsyanı I-II-III, Kürt Tarihi Dergisi, Sayı 7-8-9.

– Martin van Bruinessen, Ağa,Şeyh, Devlet, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2003, Sayfa: 285-303.

1. HAFTA: MEŞRUTİYET, İTTİHAT TERAKKİ VE KÜRTLER (YENER KOÇ-SERHAT BOZKURT)
2 1908 MEŞRUTİYET
3 KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ
4 KÜRT BASINI
5 KÜRT ÖRGÜTLERİ

Kaynakça:

– Kürdoloji Çalışmaları Grubu, Hinkere Zımane Kurdi, İlk Pratik Kürtçe Öğrenme Kitabı, bgst Yayınları, 2008, Giriş Bölümü.

– Mesud Serfiraz, Osmanlı Dönemi Kürt Basın Tarihine Genel Bir Bakış, Kürt Tarihi Dergisi, Sayı 8-9.

– Hakan Özoğlu, Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği, Kitap Yayınevi, 2005, Sayfa: 101-154.

– Malmisanij, İlk Kürt Gazetesi Kürdistan’ı Yayınlayan Abdurrahman Bedirhan 1868-1936, Vate Yayınları, 2. Baskı, 2011.

– Malmisanij, Yirminci Yüzyılın Başında Diyarbekir’de Kürt Ulusçuluğu, Vate Yayınları, 2010.

1. HAFTA: DEĞİŞEN AKTÖRLER VE I. DÜNYA SAVAŞI (M. POLATEL-N.K.DİNÇ)
2 I. DÜNYA SAVAŞI
3 ERMENİ SOYKIRIMI
4 KÜRT TEHCİRİ
5 İTTİHATÇILARIN AMACI

Kaynakça:

– Fuat Dündar, Modern Türkiye’nin Şifresi, İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918), İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2008, Sayfa: 248-340, 399-422.

– N. K. Dinç, 20. Yüzyıl Kürt Göç Hareketlerinde Birinci Dalga: Kürtlerin Yeniden İskanı ve Kürt Mülteciler Meselesi, Toplum ve Kuram Dergisi, Sayı 1, 2009, Sayfa: 211-238.

– Garo Sasuni, Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. Yüzyıldan Günümüze Kürt Ermeni İlişkileri, Med Yayınevi 1992, Sayfa: 237-250.

– Dr. Kemal Mazhar Ahmed, Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Kürdistan, Berhem Yayınevi, 1992.

1. HAFTA: 1918-1924 ARASI DÖNEM, OSMANLI DAĞILIRKEN KÜRTLER (N.K. DİNÇ)
2 MONDOROS MÜTAREKESİ SONRASI GELİŞMELER
3 KÜRDİSTAN TEALİ CEMİYETİ
4 SEVR ANTLAŞMASINDA KÜRTLER
5 MUSTAFA KEMAL VE KÜRTLER
6 KÜRT SİYASETİNİN POZİSYON ALIŞLARI
7 TBMM VE KÜRTLER
8 LOZAN VE KÜRTLER

Kaynakça:

– Sinan Hakan, Türkiye Kurulurken Kürtler, İletişim Yayınları, 2013.

– İsmail Göldaş, “Lozan: Biz Kürtler ve Türkler”, Avesta Yayınları, 2000.

– Garo Sasuni, Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. Yüzyıldan Günümüze Kürt Ermeni İlişkileri, Med Yayınevi 1992, Sayfa: 251-266.

– İsmail Göldaş, Kürdistan Teali Cemiyeti, Doz Yayınları, 1991.

1. HAFTA: CUMHURİYETİN KÜRT POLİTİKASI VE KÜRTLER (N.K. DİNÇ)
2 ŞEYH SAİT VAKASI
3 TAKRİR-İ SÜKUN
4 ŞARK ISLAHAT PLANI
5 İSKAN KANUNLARI
6 ASİMİLASYON VE İMHA SİYASETİ

Kaynakça:

– Ahmet Yıldız, “Ne Mutlu Türküm Diyebilene”: Türk Ulusal Kimliğinin Etno-Seküler Sınırları, İletişim Yayınları, 4. Baskı, 2010: Sayfa: 227-290.

– İsmail Göldaş, Takrir-i Sükun Görüşmeleri, Belge Yayınları, 1997.

– Mahmut Akyürekli, Şark İstiklal Mahkemesi 1925-1927, Kitap Yayınevi, 2013.

– Joost Jongerden, Türkiye’de İskan Sorunu ve Kürtler, Vate Yayınları, 2008.

– Mehmet Bayrak, Kürtlere Vurulan Kelepçe: Şark Islahat Planı, Özge Yayınları, 2009

– Mesut Yeğen, Devlet Söyleminde Kürt Sorunu, İletişim Yayınları, 2011.

1. HAFTA: 1938 SONRASI TÜRKİYE’DE KÜRT SİYASİ HAREKETİ (H. ERCAN)
2 1940 VE 50’LER
3 49’LAR OLAYI
4 T-KDP VE FAİK BUCAK
5 TİP VE DOĞU MİTİNGLERİ
6 DDKO
7 İKİ SAİTLER OLAYI
8 TKSP, DDKD, RIZGARİ, KAWA…
9 DİYARBAKIR CEZAEVİ
10 PKK, 1984, 1999, …

Kaynakça:

– Hamit Bozarslan, “Kürd Milliyetçiliği ve Kürd Hareketi”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce Cilt 4 Milliyetçilik içinde, İletişim, 2002.

– Hamid Bozarslan, “49’lar Anıları Üzerine Tarihsel-Sosyolojik Okuma Notları ve Bazı Hipotezler, Tarih ve Toplum, Sayı 16, 2013.

– Wadie Jwadieh, Kürt Milliyetçiliğinin Kökenleri ve Gelişimi, İletişim Yayınları, 2009.

– “1960-71 Arası Kürt Hareketi”, “1971-80 Arasında Kürt Hareketi”, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi içinde, Cilt 7, İletişim Yayınları, 1988.

– Joost Jongerden-A. Hamdi Akkaya, PKK Üzerine Yazılar, Vate Yayınları, 2012.

– Kürt Hareketi Kronolojisi, Toplum ve Kuram Dergisi, Sayı 4-5