Bir Halkı Yargılamak: Türkiye’de Ulus-Devlet ve Kürt Meselesi

“Devlet Hatırası” Albümü: Ulus-Devletin Portresini Çizmek
Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça İle Röportaj: 1960’lardan 2012’ye Türkiye’de Devlet: Hegemonya Krizleri, Sol Hareket Ve Kürt Meselesi
Ayhan Serhat Işık ve Serhat Arslan: Bir Asimilasyon Projesi: Türkiye’de Yatılı İköğretim Bölge Okulları
Hande Topaloğlu: Ulusal Bedenin İnşası: Beden Eğitimi, Spor ve Halk Oyunları Politikaları
Marlies Casier, Joost Jongerden ve Nic Walker: Sonuçsuz Çabalar? Türkiye’de Kürt Açılımı ve Kürt Hareketinin Sindirilmesi
Gülseren Duman ve Yener Koç: Kürdistan Ahvali ve Mesele-i Islahat
İclal Ayşe Küçükkırca: Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Ekseninde Mevsimlik Kürt Tarım İşçileri
Bahar Şimşek: Geçmişin Aynasında Kemalizm, Alevilik ve Dersim
Kevork Aksel: 1970 Sonrasında Türkiye’de “Ermeni” Temsilinin Üç Tarzı
Pınar Dinç Kenanoğlu: Aslında “Kast” Edilen “Rum”lar
Yener Koç: Siird Sancağı’nda 1912 Seçimleri Toplumsal Dinamikler ve Politik Farklılaşmalar
Adnan Çelik ve Emre Şahin: Ötekilerin Hiyerarşisinde Kültürel ve Sınıfsal Karşılaşmalar Kürt Toplumunda Çingene Algısı ve Sosyal Dışlanma Pratikleri
Sevda Zenjanlı: İran’daki Azeri Ulusal Hareketi Üzerine Bir İnceleme ve Kürt-Azeri Hareketlerinin Kısa Bir Karşılaştırması
Memê Mala Hine: Di Teoriya Îdeolojiya Louis Althusser De Subje
Ronayi Önen: Türk Romanlarında Oryantalizmin İzini Sürmek: Dağları Bekleyen Kız ve Dersim 1937
Ali Aydın Çiçek: Duştê Cengan De Yew Tewirê Vinetişî Redkerdişê Wijdanî

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.