Entries by Harun Ercan

Zan Vakfı Bursiyerleriyle Kahvaltıda Buluştu

Zan Vakfı Eğitim Destek Programı Yürütme Kurulu bursiyer öğrencilerle kahvaltıda buluştu. Eğitim Destek Programından yararlanmaya hak kazanan öğrencilerle 2 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen kahvaltıya ailelerden katılanlar da oldu. Sıcak bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Zan Vakfı Yayınları’nın yeni kitabı çıktı

KANATLARIN GÖLGESİNDE Şengal Dile Gelirse Namık Kemal Dinç Bir efsaneye göre lotus çiçeğini koklayanlar ülkelerinden sürgün edilirmiş. Ama bizim hikâyemizde lotus çiçeği yerine savaşın, silahın, barutun kokusu var. Bizim hikâyemizde yaşamak için denizleri aşamayan bir yaşama umudu var, bizim hikâyemizde göç; sayıların soğukluğunda kâğıt üzerinde istatistiki bir rakam, ekranlarda devrilmiş teknelerdir; bizim hikâyemizde kamplara sıkıştırılmış […]

DVVI Xchange Programı: Hafıza Mekânları

 DVVI Xchange Programı: Hafıza Mekânları hafıza ve hatırlama konularına ilgili, içinde yaşadıkları toplumun hatırlama ve unutma pratiklerine eleştirel yaklaşabilen, hafıza ve vicdan mekânlarının demokratik topluluklar oluşturabilme gücüne inanan çeşitli disiplinlerden profesyonellerin, öğrencilerin, aktivistlerin dünyadaki başka deneyimlerden yararlanmalarını teşvik etmek amacıyla DVV International Türkiye ve Hrant Dink Vakfı iş birliği ile yürütülmektedir.  “Hrant Dink Hafıza Mekânı” projesi kapsamında […]

,

Kendi Topraklarında Yabancı; Göç ve Sürgünden Mülteciliğe Şengal Ezidileri

Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın yürüttüğü, Ezidilerin 73. Fermanı: Şengal Soykırımı projesi kapsamında hazırlanan “Kendi Topraklarında Yabancı: Şengalli Ezidiler” adlı fotoğraf sergisi 18 Haziran 2016 Cumartesi günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda açılıyor. Ezidilerin 73. Fermanı: Şengal Soykırımı projesi, 3 Ağustos 2014’de IŞİD canileri tarafından başlatılan saldırılar sonucunda yaşananları, soykırımdan kaçışı ve kamplardaki yaşamı […]

,

Toplum ve Kuram -Lêkolîn û Xebatên Kurdî- 12. Sayı İçin Yazarlara Çağrı

Toplum ve Kuram dergisi olarak ilk sayımızdan itibaren içeriğimizi belirli dosya başlıkları çerçevesinde şekillendirdik. 15 Ekim 2016 tarihinde yayımlamak üzere hazırlandığımız sayımızın dosya konusunu da ekoloji olarak belirledik. Politik, etik ve ahlâki boyutlarda oldukça hassas bir yere tekabül eden ve güncel tartışmalarda kendine geniş yer bulan dosya konumuzun Kürt ve Kürdistan toplumları açısından yeni tartışmalara […]

Farqîn’de Devletin “Duvar Yazısı” Hâlleri
Hakan Sandal & Serhat Arslan

Farqîn’de 2-14 Kasım 2015 tarihlerindeki “abluka” esnasında özel harekât polisleri tarafından duvarlara yazılan sloganlar farklı düzeylerde tartışmaları da beraberinde getirdi. Başlamadan belirtmek gerekir ki bu yazıların yazılma ve servis edilmelerini sömürgeci tarih ve pratiklerden ayrı düşünmek, ayrı konumlandırmak, kolonyal şiddet geçmişini görünmezleştirme riskini taşımaktadır. Duvar yazıları, sömürgeci pratiklerin mekâna hâkim olma çabasının yansıması olarak ağır […]

Cizre Jitem Davası ve Türk Devletinin ‘Cezasızlık’ Siyaseti
Ayhan Işık

Geçen hafta gazetelere küçük bir haber düştü. Toplumda “Cizre JİTEM Davası” olarak bilinen ve 1993-1995 yılları arasında Cizre’de yirmi sivilin zorla kaybedilmeleri/öldürülmelerine dair Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 14.07.2009 tarihinde açtığı ‘Cemal Temizöz ve Diğerleri’ davası geçen hafta Eskişehir’de devam etti. Memleketin ağır siyasi ve psikolojik sorunlarının ve yarılmalarının olduğu bir döneme denk gelen dava, birkaç gazete […]

Yası Tutulmaya Değer Görülmeyen Bedenlerin Süreklileşmiş Yası: Devlet Mezarlıkları Neden Bombalıyor?
Derya Aydın

“Bir sisifos gibi cezalandırılan bu bellek bir daha hiç iyileşmeyecek?” Asuman Susam (Yeryüzü Âyetleri) ((Furuğ Ferruhzad, Yeryüzü Ayetleri, Can Yayınları, İstanbul, 2008)) 2013’te PKK lideri Abdullah Öcalan ile devlet arasında müzakereler başladığında, faili meçhul cinayetlerde kaybolanların bir mezarının olmaması konuşulan konuların başındaydı. Müzakere günlerinde -bu konu her açıldığında- medyanın da odaklandığı ilk isimlerden biri Berfo […]

Okul boykotu: Eğitime evet, asimilasyona hayır
Şerif Derince

Okullar açılıyor. Farklı sosyal, sınıfsal ve kültürel özelliklere sahip milyonlarca kız ve erkek çocuğu, kendi yöntem ve önceliklerine göre kendi kendini eğittiği gündelik hayatın okulunu bir kenara bırakacak; orta sınıf değerlerini esas alan, tek dili, mezhebi ve kimliği yücelten ve binbir yamaya rağmen hala son derece cinsiyetçi bir eğitimin yüz yıldır kök saldığı devlet okullarına […]

Görünmez Sömürgecilik ve Kürt/Kürdistan Meselesine Dair Analizler
Serhat Arslan

Kürdistan’daki savaşın yoğunluk kazanmasıyla doğru orantılı olarak “barış”a dair farklı ton ve gürlükte çıkan çağrıların, hâlihazırda yaşananlara dair analizlerin sayısı da artıyor. Bunlarla birlikte bu çağrıları ve analizleri kimin, hangi saiklerle yaptığı da tartışılmaya başlandı.[1] Bu yazıda sol-sosyalist/muhalif-aydın kesimin gerek barış, gerekse de silahların susması konusunda yaptığı çağrı ve analizlerde yeteri kadar yer bul(a)mayan ancak […]

Her Yerde Anadili
Şerif Derince

Her alanda olduğu gibi dil ve eğitim alanında da hangi kavramlar ile bir meseleyi algılayamaya çalıştığımız bu meseleyi nasıl anlayacağımızı önemli ölçüde belirler. Ancak bu kavrayış sadece kavramların kendileri ile değil, aynı zamanda nasıl bir perspektifle, hangi tarihsel, siyasal ve kültürel bağlama oturtularak aktarıldığıyla da belirlenir. Buna rağmen dil hakkında ilgili yürütülen tartışmalarda çoğu zaman […]

Derin Devlet mi Derin Toplum mu?
Ayhan Işık

Müslüman Türk toplumu ya da Osmanlı’daki tabirle millet-i hâkimeden günümüze dek süregelen egemen Türk toplum aklının Kürdistan’daki savaş sebebiyle Batı’daki Kürtlere karşı gösterdiği tepkiler, ya da Türkiye siyasetine dair sürekli var olan lakin dönem dönem şahlanan milliyetçi/ırkçı refleksler, ((Refleks (Tepke olarak geçiyor TDK sözlüğünde): Dıştan veya içten gelen bir uyarım sonucunda organizmada tepkilere yol açan […]

Kürtler, Türklerle Eşit Vatandaşlık Haklarına Sahip Olmalarına Rağmen Neden Devlete İtaat Etmiyorlar?
Güllistan Yarkın

Yazının başlığında dile getirilen soru Türkiye’deki herhangi bir tekstil atölyesinde, kahvehanede, kuaförde veya birden fazla kişi ile Kürtler hakkında konuşmaya başladığımız herhangi bir mekânda duyduğumuz ilk sorulardan biridir. Birçok kişi tarafından “Kürtler neden Türkiye’deki Lazlar, Çerkezler, Pomaklar, Araplar, Çingeneler ve diğer etnik gruplar gibi devlete itaat etmeyip sürekli sorun çıkarıyor?” şeklinde dile getirilen bu soru […]

Kürdistan’da Doğa / Ekoloji Katliamı
Serhat Arslan

“Doğa üzerindeki egemenlik, insan üzerindeki egemenliği getirir.” Max Horkheimer Her ne kadar sınırları konusunda tam bir uzlaşı olmasa da günümüzde neredeyse hiç kimse Kürdistan’ın egemen devletlerce (Türkiye, Irak, İran ve Suriye) dört parçaya ayrılarak paylaşıldığına itiraz etmiyor. Bu yazıda da egemen devletlerce paylaşılan Kürdistan’ın Türkiye sınırları içinde kalan kısmı, Türk Devleti’nin, egemenliğini güçlendirmek ve kalıcı […]

7 Haziran’ın Hakikati
Onur Günay

7 Haziran seçimlerinin en önemli sonucu Halkların Demokratik Partisi’nin 12 Eylül döneminin bir sonucu olan anti-demokratik seçim barajını yıkması oldu. AKP, yıllardır ciddi bir oy gaspıyla özellikle Kürt bölgesinden aldığı vekilleri alamayınca tek başına hükümet kuracak milletvekili sayısını bile bulamadı. HDP ise Yeni Yaşam çağrısıyla 6 milyondan fazla oy aldı, bu sayede 2011 genel seçimlerinde […]

Oy Kullanmak Politik Bir Eylemdir
Kürşad Kızıltuğ

Türkiye’deki sistem karşıtı hareketlerin siyasal iktidarları ve sermaye birikim politikalarını frenleyebilecek bir karşı güç oluşturmasını ve hakim millet tasavvuruyla asimile edilemeyen Kürtlerin ve sisteme entegre edilmeye çalışılan ancak her zaman dışlamaya maruz bırakılan Alevilerin ülke yönetiminde kendi adlarına söz sahibi olmasını engellemekte, devletin süreklilik gösteren güvenlik politikalarının muhalif hareketleri yok etmeye yönelen şiddeti kadar, dünyadaki […]

Bu Sayıda

Hakikat ve Adaletin İzinde Doksanları Anlamak adlı 9. sayımızda 1990’ları konu edinmiş ve Türkiye’de çözüm sürecine dair tartışmaların yoğunlaştığı bir konjonktürde hafızası hâlâ çok sıcak olan 1990’ları hatırlamanın önemine dikkat çekmiştik. 90’lı yıllarla hesaplaşmadan Kürt meselesinde çözümün veya barışın olamayacağını, ancak “hakikat ve adaletin izinde” gerçek bir yüzleşme olması kaydıyla bu sürecin ilerletilebileceğini belirtmiştik. Bütünlüklü […]

,

Kürdistan’da Doksanlar: Şiddet, Direniş ve Hakikat

BU SAYIDAKI MAKALELER Bu Sayıda: 7 Qırıx: 1990’lar Diyarbakırı’nda Kürt Ulusal Mücadelesi, Toplumsal Cinsiyet ve Gündelik Hayat Üzerine Bir “Ters Yüz Rapsodi”: 11 Serap Ruken Şengül Savaş ve Bellek: Doksanların Zorla Kaybetme Fenomeni Olarak Beyaz Toros: 41 Adnan Çelik Eren Keskin İle “Ölülerimize Olan Borcumuz: Devletle Hesaplaşmak” Üzerine: 59 Kürt Özgürlük Hareketinde Kadın Direnişi: 75 […]

‘‘2000’lerde Kürtler ve Kürdistan’’ Konferansı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kürdoloji Çalışma Birimi, Bilgi Kültür Düşünce Kulübü ve Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü ‘‘2000lerde Kürtler ve Kürdistan’’ başlıklı konferans düzenliyor. 09-10  Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecek konferansta Kürtlerin yaşadığı sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel-entelektüel süreçlere odaklanılacak. ‘‘2000lerde Kürtler ve Kürdistan’’ başlıklı konferansa alanlarında uzman uluslararası konuklar […]

‘Öngörü’nün Ötesinde Bir Kitap: “Anadolu’da Türkiye Yaşayacak mı?”
Serhat Arslan

Basım tarihi belli olmamakla birlikte Londra Konferansı’ndaki Meselelerden: Anadolu’da Türkiye Yaşayacak mı? Yaşamayacak mı? ((Kitabın, İsmail Demirci tarafından günümüz Türkçesine kazandırılan nüshası ile Haluk Kortel vd. tarafından Latin alfabesine çevrilmiş nüshası karşılaştırılmıştır. Birbirine oldukça uyan iki nüsha, kitabın ilk basımında yer alan Anadolu ve Kürdistan’ı bir arada gösteren haritayı almamakla da ortaklaşmışlardır. )) adlı kitabın […]

1990’lardan 7 Haziran’a: Hizbullah/ Hüda-Par Faktörü
Ali Sarı

7 Haziran seçimleri ziyadesiyle HDP’nin barajı aşıp aşamayacağı tartışmasına kitlenmiş durumda. Bu siyasi atmosferde, Hizbullah’ın legal partisi Hüda-Par’ın seçimlerde ortaya koyacağı performans en az ele alınan konulardan birisi. Tam da bu süreçte Hizbullah/Hüda-Par gerçekliğini incelemek, sadece seçimler bağlamında değil Kobanê eylemlerinde görüldüğü üzere hem Orta Doğu ve radikal İslam hem de çözüm süreci eksenlerinde de […]

Hangi 1915 Hangi “Ortak Acı”?
N. Kemal Dinç

Türkiye devleti 1915 soykırımının yüzüncü yılında yıllardır sürdürdüğü inkâr politikasında ısrarcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçen seneki “taziye” çıkışından sonra umutlanan çevreleri hayal kırıklığına uğratacak düzeyde sert, katı, “resmi” bir inkâr duvarı kendini gösterdi. Rejimin yeni elitleri olan “Müslüman” efendileri sadece inkâr duvarını tahkim etmekle yetinmediler, bolca referans aldıkları “Osmanlı mirasının” bitmek bilmeyen entrikalar […]

“Fis Köyünden Kobanê’ye Kürt Özgürlük Hareketi” Kitabına Dair Eleştirel Bir Değerlendirme
Güllistan Yarkın

Ergun Aydınoğlu’nun 2014 yılının Aralık ayında Versus Yayınları tarafından yayımlanan Fis Köyünden Kobanê’ye Kürt Özgürlük Hareketi adlı kitabı, 1978’de kurulan PKK (Kürdistan İşçi Partisi) ve PKK ile dayanışma içinde olan Kürt siyasi partilerini tarihsel bir izlek çerçevesinde ele almaktadır. Kitap, ağırlıklı olarak Abdullah Öcalan’ın kaleme aldığı metinlere, PKK’nin bildirileri gibi birincil kaynaklara ve Kürt hareketinin […]

Osmanlı’nın Şark Siyaseti ve Ermeni Soykırımını Yaratan Süreçler 
Ayhan Işık

[Bu yazı ilk olarak Başlangıç Dergi’de yayınlanmıştır] Ermeni soykırımı gerçekleşeli bir asır oldu. Ermenistan’daki soykırım anıtını ziyaret ettiğinizde yürüyüş yolundaki duvarda Osmanlıda soykırımın gerçekleştiği -İstanbul’dan Diyarbakır’a- dönemin vilayet ve kazalarının isimleri yazılı. Bu kadar geniş coğrafyada aynı tarihlerde başlatılıp aynı tarihlerde, Ermeniler ‘tehlike’ olmaktan çıkınca, sonlandırılan bu büyük katliamla yüzleşilmediğinden etkileri ve sonuçları hala çok […]

Soykırımdan Nasıl Kurtuldular? Pakrat Estukyan’ın Ailesinin Hikâyesi

Harun Ercan: Öncelikle kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Pakrat Estukyan:  Tabi… 1953 doğumluyum. İstanbulluyum, İstanbul’da doğdum. Ama bugün size atalarımdan bahsetmek istiyorum. Öncesinde şunu söyleyeyim, ben Agos Gazetesi’nin Ermenice sayfalarında editör olarak çalışmaktayım, Ermenice editörü olarak. Ben İstanbul’da doğdum, annem ve babam da İstanbullu sayılırlar. Babam İstanbul’da doğdu, annemse doğum yeri Trabzon diyeceğim ama 40 günlük […]

Güney Afrika’dan Kürdistan’a Çatışma ve Çözüm
Ahmet Hamdi Akkaya*

Silahlı çatışmaların çözümünde müzakere yönteminin öne çıkması aslında oldukça yeni bir gelişme sayılabilir. İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1980lere kadar olan dönemde, devletlerin veya karşıtlarının zaferiyle sonuçlanan iç savaşların kaderi bu tarihten sonra ciddi biçimde değişti. 1990’lardan itibaren silahlı çatışmaların müzakere yoluyla çözümü giderek daha öne çıktı. 1940’dan 1980’lere kadarki süreçte müzakere yoluyla sona erdirilen silahlı […]

Artık inkar pozisyonunun yapabileceği bir şey kalmadı
Mehmet Polatel

[Bu röportaj Serpil İlgün imzasıyla Evrensel Gazetesi’nde yayınlanmıştır]   Önce, Erdoğan ve AKP Hükümetinin, Papa ve Avrupa Parlamentosuna verdikleri tepkiyi nasıl değerlendirdiğinizle başlayalım. Şaşırtıcı oldu mu?  Hayır, şaşırtıcı değil. Seçim arifesi olması dolayısıyla milliyetçileşme meselesi var. Bir de HDP dışındaki meclis içindeki muhalefet partileri zaten yıllardır inkar sürecini devam ettiren, bunun bir parçası olan partiler. […]

Türkiye’nin Yüzyıllık İnkârı: Ermeni Soykırımı
Tim Arango

1915 yılında, I. Dünya Savaşı sürerken, yaklaşık 1.5 milyon Ermeni Osmanlı İmparatorluğu tarafından katledildi. Türklerin büyük bir kısmı ise bu toplu katliamın planlı olarak yapıldığına inanmıyor. Çeviri: Yağmur Yılmaz Çüngüş, Diyarbakır Yamacın içerisine dikilmiş, harap haldeki taş manastır, korkunç bir geçmişin terk edilmiş ve perişan bir anıtı gibi duruyor. Bu dağ köyünün öbür ucundaki çürümekte […]

“Concerning Violence”: Bütün mesele katırların katledilmesidir!
Özge Özdüzen

Concerning Violence (Şiddet Üzerine, Goran Hugo Olsson, 2014), Franz Fanon’un 1961’de yazdığı Yeryüzünün Lanetlileri adlı kitabının ilk bölümünün adını taşıyan bir belgeseldir. Belgesel, tıpkı adı ve baz aldığı kitap gibi oldukça serttir; sert bir geçmişi sert bir gözle; sert bir üst sesle ve sert bir kurgu tekniğiyle anlatır. Fanon’un kitaplarında bize öğütlediği gibi sömürgeciliğin şiddeti […]

“Haşmetli” Bir Devlet Neden Katırları Öldürür?
Hakan Sandal

28 Aralık 2011 tarihinde Bujeh ve Roboskî’den 34 köylünün sınır ticareti dönüşünde Türk savaş uçaklarının bombardımanı ile katledilmesi, Kürtlerin homo sacer (1) -yani öldürülebilen ancak ölümü kutsal kabul edilmeyen hayatlar- olarak işaretlenmesinin son dönemden bir örneği idi. Katır sırtında taşınan ölü bedenler katliam anlatısının bir parçası olmakla beraber, katırların da katliamı takip eden dönemde bu […]

HDP, Seçim Barajı ve Aday Profilleri
Ahmet Hamdi Akkaya

Adayların açıklanması ile 7 Haziran genel seçimleri süreci resmen de, fiilen de başladı. Ancak seçimin genel havasını belirleyen argümanlar zaten daha önceden gündemdeydi ve aday listelerinin açıklanması ile de pek değişmedi: AKP’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık hırsını hayata geçirecek bir sonuç alıp almayacağı ile HDP’nin barajı aşıp aşmayacağı sorularının gündemini belirlediği bir seçim sürecindeyiz. Bunlarda […]

Ermeni Soykırımının yüzüncü yılı vesilesiyle
Erik-Jan Zürcher

Çeviri: Onur Günay Ermeni Soykırımının yüzüncü yılı vesilesiyle kendisini benim gibi 20. yüzyıl Türkiye tarihçisi olarak gören birisinin konuşması gerekir. Öncelikle, bunun etik ve ahlâki sebepleri var. Geç dönem Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye tarihçilerinin özel bir sorumlulukları var. Öğrenci ve daha sonrasında genç bir üniversite hocası olduğum 1970’ler ve 80’lerdeki gibi 1915’te ne olduğunu neredeyse […]

Bir Direniş Masalcısı: Eduardo Galeano
Ramazan Kaya

“Ben her zaman boğanın tarafını tuttum, matadorun değil. Ve hâlâ aynı taraftayım”… Eduardo Galeano Bugün Eduardo Galeano da göçmüş bulutlar ülkesine. Bu hayatta tanışmayı, elini sıkmayı, doya doya sarılmayı istediğim ender güzel insanlardan biriydi. Hiç tanışmadığım bu insan için en yakınımdaki birini kaybetmiş kadar üzüldüm, gerçi bize ondan daha yakın kim vardı ki bu hayatta? […]

Rojava, Devrim içinde Devrim ve Yeniden İnşa – Janet Biehl ile Söyleşi
Egîd Özdemir

Çeviri: Yağmur Yılmaz Bundan 6 ay öncesine kadar Kobanê-Rojava konusunda bilgi sahibi olan çok az kişi vardı. Ama en son Kobanê direnişinde, dünyanın dört bir yanında Kobanê ile dayanışma eylemleri gerçekleşti. 1936’da İspanya’daki iç savaş ve devrim için dünyanın dört bir tarafından insanlar nasıl seferber olduysa, dünyanın her yerinden sosyalist, feminist, anarşist, ekolojist vb. gruplar […]

Kemalistlerin Yerine Getirmediği Kürtlere Özerklik Vaadi Belgeleri – II

Her ne kadar bugün Halkların Demokratik Partisi’nin dillendirdiği demokratik özerklik projesi Türkiye ve Kuzey Kürdistan siyasi tarihi için tamamen yeni bir proje olarak konuşuluyor olsa da bu doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde Kürtlerin kayda değer bir bölümünün Mustafa Kemal’in öncülük ettiği harekete destek vermesinin sebebi Kürtlere verilen lakin 1923 yılı sonrası tutulmayan sözlerdi. Demokratik […]

Kürt ulusunu yeniden tanımlamak
Nicole F. Watts

Şubat aynın başlarında, Kürt kanun koyucular özel bir parlamento oturumunda Halepçe’yi Irak Kürdistan’ı bölgesinin dördüncü resmi ili olarak tanımlama planına son şeklini vermek için bir araya geldiler. Haber bültenleri Kürt parlamentosu adına konuşan Youssef Muhammad’in Halepçe ve çevresini bir il olarak düzenleme planının “Halepçe’nin kendi halkı tarafından ve halk için idare edilmesinin bölgenin taşıdığı bazı […]

Kobanê’de Kadınlık Hâlleri ve Kadın Mücadelesi
Rojin Akın

Em dê bi rojnamevan Rojin Akın re rewşa jinîtiyê û tekoşina jinê nîqaş bikin. Ev gotûbêj dê tenê bi beşdariya jinan pêk were. Gazeteci Rojin Akın’la Kobanê’de kadın olma hâllerini ve kadın mücadelesini konuşacağız. Bu söyleşi sadece kadınların katılımıyla gerçekleşecektir. Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü/Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî Yer: Toplum […]

Dilsel Hegemonya ve Yanlış Yüzleşme
Şerif Derince

Irkçılık, özellikle de sömürgecilikten beslendiğinde, beraberinde bir dilsel hegemonya ve baskı da getirir. Bu da kaçınılmaz olarak sosyal, siyasal ve ekonomik alanların nasıl düzenleneceğini belirler. İş güvencesi, aile geçimi, genç nüfusun istihdamı, sağlık hizmetleri, yoksulluk, eğitimsel gelişim, kültürel yeniden üretim, tutuklama pratikleri, mekansal ilişkiler, yani kamusal alanın tümü ve buna bağlı olarak özel alanın önemli […]

,

Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Enstitüsü Amed Açılışı

Zan Sosyal Siyasal ve İktisadi Araştırmalar Enstitüsü, 28 Şubat 2015 Cumartesi günü Amed’de Cigerxwin Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak bir programla resmi açılışını yapacaktır. Açılış kapsamında, Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ve Araştırmacı Namık Kemal Dinç’in konuşacağı bir panel düzenlenecektir. Yapılacak panelde “Kürtler, Siyaset ve Akademi” ilişkisi tarihsel ve siyasal boyutlarıyla tartışılacaktır. 18 Ekim 2014 tarihinde […]

HDP, Seçim Barajı ve Metropollerdeki Kürtler
Onur Günay

Kuşkusuz önümüzdeki seçim sürecinin en önemli belirleyicisi HDP’nin seçim performansı olacak. Bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi, AKP’nin her seçimden daha güçlü çıkmasını engelleyecek tek sonuç, HDP’nin parti olarak seçime girip milletvekili sayısını ciddi oranda arttırması. Bu sayede 12 Eylül’ün mirası seçim barajı aracılığıyla özellikle Kürt illerinde AKP’nin gasp ettiği HDP oyları milletvekili olarak HDP’ye geri […]