,

21. Yüzyılda Kapitalizmden Çıkış Mümkün mü? – Toplum ve Kuram Dergisi Söyleşileri

Binghamton Üniversitesi öğretim üyesi Denis O’Hearn ile kapitalizmden çıkmayı seçen veya kapitalizmden sürgün edilen “sürgün” toplumları (Rusya Kazakları, Meksika’daki Zapatistalar, Kuzey İrlanda ve ABD’deki mahkûmlar vb.) tartışıyoruz.

Tarih boyunca insanlar, kapitalizmin dışında gündelik hayatlar örgütlemeyi amaçlayan kolektif gruplar ve pratikler oluşturdular. Rekabet ve kapitalist birikim ilkelerinden ziyade, karşılıklı yardım ve dayanışma ilkelerine göre yaşamayı denediler. Karşılıklı Yardımlaşma: Evrimde Bir Öğe, adlı kitabında Peter Kropotkin; insanlık tarihinin, proto-devletler, devletler ve kapitalistlerin bireysel rekabetçi yapıları inşa girişimleri ile aşağıdan karşı-hareketlerin karşılıklı yardımlaşmacı pratik ve yapıları yeniden inşası arasında bir dizi çatışmadan müteşekkil olduğunu ileri sürer. Bu karşı-hareketler geç kapitalizmde daha fazla güçlükle karşılaşsa da; Denis O’Hearn’ün Andrej Grubacic ile birlikte kaleme aldığı yakın zamanda yayımlanacak olan kitabı, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmaya dönük güçlü itkilerin varlığını koruduğunu  gösteriyor. Üstelik bu sadece Zapatista veya mahkûm topluluklarında değil, aynı zamanda sıradan insanların gündelik hayatta birbirleriyle yardımlaşma biçimlerinde de gözlemlenebilir. Öte yandan bu tarz pratikler ve kurumlara dönük tehditler de varlığını korumaktadır. Bu tehditlerden biri hapishanelerde dayanışmayı (hapishanenin “yalın yaşamı”) zedeleyecek özel koşullar belirdiğinde, modern pratikleri ve tüketimci teknolojileri yeniden tesis etmek için süregiden baskıdır. Bir diğeri ise, sürgün toplulukların, hareketlerini ve topluluklarını hayatta tutabilmek için ya devletlerle ya da destekçileriyle yapmak zorunda kaldıkları kaçınılmaz  pazarlıklardır.

24 Ağustos Pazar günü saat 13:00’de Denis O’Hearn ile yukarıda çizilen çerçevede kapitalizme alternatif yaşam alanlarını, dayanışma pratiklerini ve karşılaşılan sorunları tartışacağız. Kapitalizm dışında alternatif yaşam pratikleri üzerine düşünen herkesi panelimize bekliyoruz.

Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî

Not: Panelde İngilizceden Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.

Yer: Toplum ve Kuram: Lêkolîn û Xebatên Kurdî

Tarih ve Saat: 24 Ağustos Pazar- 13.00
Adres: İstiklal Caddesi No: 116, Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No:1, Beyoğlu İstanbul (Galatasaray Meydanındaki Hazzo Pulo Pasajı içinde)