,

Kendi Topraklarında Yabancı; Göç ve Sürgünden Mülteciliğe Şengal Ezidileri

Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın yürüttüğü, Ezidilerin 73. Fermanı: Şengal Soykırımı projesi kapsamında hazırlanan “Kendi Topraklarında Yabancı: Şengalli Ezidiler” adlı fotoğraf sergisi 18 Haziran 2016 Cumartesi günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda açılıyor.

Ezidilerin 73. Fermanı: Şengal Soykırımı projesi, 3 Ağustos 2014’de IŞİD canileri tarafından başlatılan saldırılar sonucunda yaşananları, soykırımdan kaçışı ve kamplardaki yaşamı belgelemek amacıyla planlandı. Tarihleri boyunca inançlarından dolayı saldırıya, katliamlara maruz kalmış bir halk olan Ezidiler yaşadıkları bu son saldırıyı 73. Ferman olarak tanımlamaktadırlar. Ferman kelimesinin bu topraklarda yaşayan halkların hafızasında katliamla, soykırımla eşdeğer kullanıldığı 1915 gibi birçok tarihsel olayda karşımıza çıkmaktadır. Şengal’de IŞİD çetelerinin Ezidi halkına karşı uyguladığı şiddet, bir halkı, bir coğrafyayı, bir inancı, bir kültürü, bir yaşam tarzını tümüyle yok etmeyi hedefleyen, farklı yöntemlerin bir arada uygulandığı komplike bir saldırıdır. Bu saldırı sonucunda Mezopotamya’nın kadim inançlarından biri kendi öz coğrafyasıyla birlikte yok olmakla karşı karşıya kalmış durumdadır. Zan Vakfı bu projeyle, Ezidi halkının maruz kaldığı bu büyük felaketi, bizzat bu saldırıya maruz kalmış insanlarla sözlü tarih yöntemine dayalı derinlemesine görüşmeler yaparak belgelemek ve ulusal ve uluslararası kamuoyunun duyarlılığını artıracak etkinliklerle (kitap, konferans, resim sergisi, atölye çalışması gibi) görünür kılmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, Batman, Siirt ve Diyarbakır kamplarında yaşayan Ezidilerle görüşmeler yapıldı.

Kamplarda yapılan birebir tanıklıkların anlatıldığı görüşmelere paralel olarak fotoğraf sanatçısı Fatma Çelik’in objektifinden Ezidilerin kamp yaşamları fotoğraflandı. Katliam, yerinden edilme, göç, topraklarına geri dönüş, yabancılık ve kamp hayatı gibi temalara odaklanan “Kendi Topraklarında Yabancı: Şengalli Ezidiler” adlı fotoğraf sergisi 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 15:00’te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda açılacak. Sergi 18-28 Haziran 2016 tarihleri arasında konuklarını bekliyor.

Zan Vakfı’nın yürüttüğü Ezidilerin 73. Fermanı: Şengal Soykırımı Projesi, Açık Toplum Vakfı ile Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : Yenişehir Mah.

Lise Cad. Boğaziçi Apt.

Dış Kapı No:01 Daire No:7

YENİŞEHİR /DİYARBAKIR

Tel: 0412 223 30 23 / 0535 613 82 15

e-mail: zanenstitu@gmail.com

,

Toplum ve Kuram -Lêkolîn û Xebatên Kurdî- 12. Sayı İçin Yazarlara Çağrı

Toplum ve Kuram dergisi olarak ilk sayımızdan itibaren içeriğimizi belirli dosya başlıkları çerçevesinde şekillendirdik. 15 Ekim 2016 tarihinde yayımlamak üzere hazırlandığımız sayımızın dosya konusunu da ekoloji olarak belirledik. Politik, etik ve ahlâki boyutlarda oldukça hassas bir yere tekabül eden ve güncel tartışmalarda kendine geniş yer bulan dosya konumuzun Kürt ve Kürdistan toplumları açısından yeni tartışmalara kapı aralamasını umut ediyoruz.

Disiplinlerarası bir yaklaşım ile ekoloji ana başlığına dokunan yazıları değerlendirmek ve okuyucularımız ile buluşturmak istiyoruz. Daha önce başka bir dergi ya da kitapta yayımlanmamış olan yazı önerileri makale, kitap tanıtımı/eleştirisi, röportaj veya tanıklık şeklinde sunulabilir.

Konu başlıklarında genel çerçeve aşağıdaki gibidir. Burada yer almayan ancak ekoloji başlığına temas eden yazılar da değerlendirilecektir:

  • Ekoloji ve Kürt/Kürdistan kültürleri
  • Kürdistan’da sürdürülebilir üretim ve tüketim
  • Politik mücadele alanı olarak ekoloji
  • Savaş ve ekoloji ilişkisi
  • Kadın, LGBTİ ve ekoloji
  • Komünalizm ve ekoloji
  • Hayvan özgürlüğü ve türler / Türcülük
  • Kent, yeniden inşa ve ekoloji
  • Baskı ve tahakküm aracı olarak ekoloji / Doğa katliamları
  • Alternatif yönetim biçimleri, yerel yönetimler ve ekoloji

Toplum ve Kuram dergisinde yayımlanmak üzere yazılarını göndermek isteyen yazarlar 27 Haziran 2016 tarihine kadar toplumvekuram@gmail.com adresine 150-250 kelimeden oluşan makale özetlerini gönderebilirler. Dergide yer verilebilecek olan yazarlara 4 Temmuz 2016 tarihinde geri dönüş yapılacaktır. Çalışmaların tamamlanmış hâllerinin teslim tarihi ise 20 Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra yazarlarla ortak çalışma yürütecek olan editör ekibimiz (danışma kurulundan arkadaşlarımızla) yazıların son hâlini 19 Eylül 2016 tarihine kadar yazarlar ile birlikte verecektir.

Kaynak Gösterme / Referans Sistemi

Toplum ve Kuram Dergisi, yeni sayı itibariyle düzenli olarak sürdürdüğünden farklı bir referans sistemi uygulayacaktır. Kaynak gösterme/referans sistemini açıklayan “Yazar Kılavuzu”, makale özeti değerlendirilen ve dergide yazısı yayımlanacak yazarlara bilahare gönderilecektir.

Önemli Tarihler

27 Haziran 2016          Makale özeti göndermek için son gün

04 Temmuz 2016        Yayın kurulu tarafından kabul edilen yazılara dönüş

20 Ağustos 2016          Tamamlanmış makalelerin dergiye teslimi

19 Eylül 2016               Editör ekibiyle birlikte çalışılmış yazıların son hâlinin verilmesi